Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của ngân hàng nhà nước Việt Nam

  MỤC LỤC
  Danh mục các bảng i
  Danh mục các hình vẽ . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tình hình nghiên cứu 3
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 7
  5. Phương pháp nghiên cứu . 7
  6. Kết cấu của luận văn . 8
  CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
  NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN . 10
  1.1. Khái niệm chung về nguồn nhân lực CNTT 10
  1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực 10
  1.1.2. Khái niệm nguồn nhân lực CNTT . 14
  1.2. Phát triển nguồn nhân lực CNTT . 14
  1.2.1. Khái niệm 14
  1.2.2. Nội dung 16
  1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực CNTT . 23
  1.3. Sự cần thiết phải phát triển nguồn nhân lực CNTT của các ngân hàng trung
  ương . 26
  1.3.1. Vai trò của CNTT trong hoạt động của ngân hàng trung ương 26
  1.3.2. Yêu cầu đối với nguồn nhân lực CNTT của NHNN . 28
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ
  THÔNG TIN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 31
  2.1. Khái quát về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ máy quản lý nhân lực
  CNTT của NHNN Việt Nam . 31
  2.1.1. Tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của NHNN Việt Nam . 31
  2.1.2. Bộ máy quản lý nhân lực CNTT của NHNN Việt Nam . 35
  2.1.3. Khái quát thực trạng ứng dụng CNTT của NHNN Việt Nam và yêu cầu đặt ra
  đối với nguồn nhân lực CNTT 36
  2.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực CNTT của Ngân hàng Nhà nước Việt
  Nam . 41
  2.2.1. Hoạt động quản lý phát triển nguồn nhân lực CNTT của Ngân hàng Nhà nước
  Việt Nam . 41
  2.1.2. Kết quả hoạt động phát triển nhân lực CNTT của Ngân hàng Nhà nước Việt
  Nam . 52
  2.3. Đánh giá chung về phát triển nguồn nhân lực CNTT của Ngân hàng Nhà nước
  Việt Nam những năm qua . 57
  2.3.1. Những kết quả đạt được 57
  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế 59
  2.3.3. Nguyên nhân . 61
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG
  NGHỆ THÔNG TIN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 64
  3.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực CNTT của Ngân hàng Nhà nước Việt
  Nam . 64
  3.1.1. Định hướng phát triển CNTT của NHNN đến năm 2020 . 64
  3.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực CNTT của NHNN . 70
  3.1.3. Nhu cầu nguồn nhân lực CNTT cho năm 2015 và giai đoạn tiếp theo 2016-
  2020 . 72
  3.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực CNTT của NHNN Việt Nam . 73
  3.2.1. Thực hiện phân tích, thống kê, dự báo, kế hoạch hóa phát triển nguồn nhân
  lực CNTT 73
  3.2.2. Đổi mới cơ chế, chính sách tuyển dụng nhân lực CNTT 75
  3.2.3. Hoàn thiện chính sách thu hút và sử dụng nhân tài CNTT . 77
  3.2.4. Chuẩn hóa kỹ năng CNTT và hoàn thi ện các công cụ hỗ trợ phát triển nguồn
  nhân lực . 79
  3.2.5. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng 81
  KẾT LUẬN . 85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 86 DANH MỤC CÁC BẢNG

  STT Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 2.1
  Tình hình tuyển dụng công chức CNTT tại trụ
  sở chính 2011-2013
  45
  2 Bảng 2.2
  Số lượng cán bộ CNTT NHNN tham gia đào
  tạo 2010 - 9/2014
  47
  3 Bảng 2.3
  Tốc độ tăng nguồn nhân lực CNTT của NHNN
  qua các năm
  53
  4 Bảng 2.4
  Trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức
  CNTT NHNN
  55

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của ngân hàng nhà nước Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status