Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh

  MỤC LỤC
  Trang
  Danh mục các chữ viết tắt . i
  Danh mục các bảng biểu . ii. iii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài .1
  2. Câu hỏi nghiên cứu . 3
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3
  3.1. Mục đích . 3
  3.2. Nhiệm vụ . 3
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4.1. Đối tượng nghiên cứu 3
  4.2. Phạm vi nghiên cứu 3
  5. Dự kiến đóng góp của luận văn 4
  6. Kết cấu của luận văn 4
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN,
  THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  - XÃ HỘI 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 5
  1.1.1. Một số nghiên cứu nước ngoài 5
  1.1.2. Một số nghiên cứu trong nước 9
  1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực . 12
  1.2.1. Nguồn nhân lực và những yêu cầu về nguồn nhân lực cho phát triển kinh
  tế - xã hội . 12
  1.2.1.1. Khái niệm về nguồn nhân lực . 12
  1.2.1.2. Nội dung phát triển nguồn nhân lực, các nhóm nhân tố tác động đến
  phát triển nguồn nhân lực 15
  1.2.2. Vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi
  . 33
  1.2.2.1. Những đặc trưng trong phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi . 34
  1.2.2.2. Nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế . 35
  1.2.2.3. Nguồn nhân lực cho phát triển xã hội 38
  1.2.3. Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của một số địa phương trong nước 39
  1.2.3.1. Kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An 39
  1.2.3.2. Kinh nghiệm của tỉnh Thanh Hóa . . 40
  1.2.3.3. Kinh nghiệm của tỉnh Lạng Sơn . 41
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44
  2.1. Phương pháp tiếp cận . . . 44
  2.2. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu . . 44
  2.2.1. Thu thập tài liệu thứ cấp: . 44
  2.2.2. Thu thập tài liệu sơ cấp . 44
  2.3. Phương pháp phân tích . 45
  Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÁC
  HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH HÀ TĨNH HIỆN NAY 46
  3.1. Những đặc điểm ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực các huyện miền
  núi tỉnh Hà Tĩnh . 46
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên . 46
  3.1.2. Các tài nguyên thiên nhiên chính . 47
  3.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Hà Tĩnh 49
  3.1.3.1. Đặc điểm kinh tế 49
  3.1.3.2. Đặc điểm xã hội . 52
  3.2. Thực trạng phát triển nguồn nhân lực các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh cho
  phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua 53
  3.2.1. Dân số và sự hình thành nguồn nhân lực miền núi tỉnh Hà Tĩnh 54
  3.2.1.1. Sự phát triển dân số qua các năm 54
  3.2.1.2. Sự hình thành nguồn nhân lực qua các năm 58
  3.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh 62
  3.2.2.1. Về hệ thống các cơ sở đào tạo nghề 62
  3.2.2.2. Về đội ngũ giáo viên dạy nghề . 64
  3.2.2.3. Về đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị . 64
  3.2.2.4. Về cơ cấu trình độ và quy mô nghề đào tạo 66
  3.3. Kết quả điều tra ý kiến người dân trên địa bàn các huyện miền núi trong
  Tỉnh về chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn . 67
  3.3.1. Nhận thức của người dân về Chương trình dạy nghề cho lao động nông
  thôn 67
  3.3.2. Mức độ sẵn lòng của người dân về tham gia Chương trình 69
  3.4. Đánh giá tổng quát thực trạng phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh
  tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh 72
  3.4.1. Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề, phát triển nguồn
  nhân lực 72
  3.4.2. Một số tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo nghề cho phát triển nguồn
  nhân lực 74
  3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong công tác đào tạo nghề
  phát triển nguồn nhân lực các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh . 76
  Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
  LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI TỈNH HÀ
  TĨNH 78
  4.1. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực 78
  4.1.1. Đào tạo nghề là một trong những nội dung quan trọng trong phát triển
  nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội 78
  4.1.2. Đào tạo nghề phải gắn liền với tạo việc làm, sử dụng có hiệu quả nguồn
  lao động và chuyển dịch lại cơ cấu nguồn lao động 79
  4.1.3. Phát huy tối đa nguồn nội lực và tranh thủ các nguồn ngoại lực để đạt
  mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đến năm 2020 . 80
  4.1.4. Đào tạo nghề để phát triển nguồn nhân lực phải gắn với thị trường sức
  lao động 81
  4.2. Một số giải pháp cơ bản về phát triển nguồn nhân lực các huyện miền núi
  tỉnh Hà Tĩnh . 82
  4.2.1. Phát triển dân số có kế hoạch, nâng cao đời sống vật chất và chăm sóc
  sức khỏe cho nhân dân . 83
  4.2.2. Quy hoạch mạng lưới các trường nghề, trung tâm dạy nghề 84
  4.2.3. Xây dựng và hoàn thiện chính sách, chế độ đối với người học và người
  dạy nghề 85
  4.2.3.1. Chính sách đối với người học nghề 85
  4.2.3.2. Chính sách đối với giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề . 86
  4.2.4. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề . 87
  4.2.5. Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính . 88
  4.2.6. Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm 90 KẾT LUẬN . 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

  Xem Thêm: Phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status