Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC
  TRANG
  DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT .i
  DANH MỤC BẢNG ii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH. . .iii
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG
  NGHỀ . 8
  1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 8
  1.1.1. Quan niệm về làng nghề . 8
  1.1.2. Đặc điểm của làng nghề . 11
  1.1.3. Vai trò của làng nghề . 14
  1.1.4. Nội dung phát triển làng nghề . 19
  1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển làng nghề . 24
  1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM . 30
  1.2.1. Kinh nghiệm phát triển làng nghề ở một số địa phương . 30
  1.2.2. Những bài học kinh nghiệm về phát triển làng nghề cho huyện
  Quỳnh Lưu 36
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN
  ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN . 38
  2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM LÀNG
  NGHỀ Ở HUYỆN QUỲNH LƯU 39
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên 39
  2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội . 40
  2.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển một số làng nghề truyền thống của
  huyện Quỳnh Lưu 45
  2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở HUYỆN QUỲNH
  LƯU, TỈNH NGHỆ AN 50
  2.2.1. Cơ chế, chính sách của địa phương về phát triển làng nghề 50

  2.2.2. Thực trạng phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu 52
  2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở HUYỆN
  QUỲNH LƯU . 69
  2.3.1. Kết quả đạt được 69
  2.3.2. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân 70
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ HUYỆN QUỲNH
  LƯU 74
  3.1. CƠ HỘI, THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở HUYỆN
  QUỲNH LƯU . 74
  3.1.1. Cơ hội . 74
  3.1.2. Thách thức . 76
  3.2. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRÊN
  ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲNH LƯU . 78
  3.2.1. Xác định phát triển làng nghề là một bộ phận quan trọng trong
  chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện 78
  3.2.2. Chú trọng phát triển làng nghề nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế
  theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn 79
  3.2.3. Phát triển làng nghề tạo mối liên kết, hỗ trợ, chuyển giao kỹ
  thuật, kinh nghiệm quản lý của các địa phương trong và ngoài huyện 80
  3.2.4. Trong quy hoạch phải ưu tiên vị trí mặt bằng, diện tích đất, cơ
  sở hạ tầng cho khu CN-TTCN và làng nghề trên địa bàn huyện 81
  3.2.5. Phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch nông thôn 82
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ HUYỆN
  QUỲNH LƯU . 82
  3.3.1. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý phát triển
  làng nghề 82
  3.3.2. Phát triển thị trường và tiêu thủ sản phẩm . 85
  3.3.3. Giải pháp về vốn, tín dụng 88
  3.3.4. Phát triển công nghệ, kỹ thuật sản xuất . 90 3.3.5. Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng và bảo vệ môi trường làng nghề . 91
  3.3.6. Giải pháp về tổ chức sản xuất và đào tạo nhân lực . 95
  3.3.7. Giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghề thủ công
  cho nhân dân ở các làng nghề. 98
  KẾT LUẬN 101
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 104
  PHỤ LỤC . 1

  Xem Thêm: Phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển làng nghề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status