Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG ii
  DANH MỤC HÌNH iii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  Chương 1 5
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ
  BẢN VỀ THỰC HIỆN KINH TẾ TRANG TRẠI TRONG THỜI KỲ CÔNG
  NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. . 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 5
  1.1.1. Ngoài nước 5
  1.1.2. Trong nước 7
  1.1.3. Nhận xét chung về các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài
  luận văn và khoảng trống cho nghiên cứu của đề tài luận văn. . 10
  1.2. Cơ sở khoa học về kinh tế trang trại. 12
  1.2.1. Cơ sở lý luận về kinh tế trang trại. 12
  1.2.2. Cơ sở thực tiễn của kinh tế trang trại. . 26
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế trang trại trong điều kiện
  hiện nay 33
  1.3.1. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật 33
  1.3.2. Chính sách của nhà nước . 34
  1.3.3. Trình độ chủ trang trại và các điều kiện khác . 34
  Chưo ̛ ng 2. . .
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  2.1. Phương pháp luận . 35
  2.2. Các phương pháp cụ thể được sử dụng để thực hiện luận văn . 36
  2.3. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu . 39
  Chương 3. . 42
  THỰC TRẠNG PHÁT TRIÊN KINH TẾ TRANG TRẠI . 42
  Ở NGHI XUÂN – HÀ TĨNH . 42
  3.1. Khái quát quá trình phát triển kinh tế trang trại ở nước ta . 42
  3.1.1. Thời kỳ trước đổi mới . 42
  3.1.2. Thời kỳ từ sau đổi mới đến nay (2013) . 43
  3.2. Đặc điểm của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. . 50
  3.2.1. Đặc điểm tự nhiên 50
  3.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội. . 52
  3.2.3. Dân số và lao động 55
  3.2.4. Tình hình Văn hoá - Giáo dục . 56
  3.2.5. Cơ sở hạ tầng . 56
  3.3. Tình hình phát triển kinh tế trang trại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
  57
  3.3.1. Số lượng và cơ cấu loại hình trang trại 57
  3.3.2. Quy mô và kết quả sản xuất trang trại năm 2014 58 3.3.3. Một số đặc điểm cơ bản của các trang trại . 61
  3.3.4. Thực trạng các yếu tố sản xuất của trang trại 65
  3.3.5. Hiệu quả kinh tế . 75
  Chương 4 78
  QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ
  TRANG TRẠI Ở HUYỆN NGHI XUÂN TỈNH HÀ TĨNH . 78
  4.1. Những căn cứ đề ra quan điểm, định hướng, giải pháp. . 78
  4.1.1. Yêu cầu khách quan. 78
  4.1.2. Những thuận lợi và khó khăn. . 78
  4.2. Quan điểm và định hướng phát triển trang trại ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh 79
  4.2.1. Quan điểm 79
  4.2.2. Định hướng 80
  4.3. Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại ở Huyện Nghi Xuân,
  Hà Tĩnh 80
  4.3.1 Nhóm giải pháp về đất đai, quy hoạch và đầu tư hạ tầng. 80
  4.3.2 Các giải pháp về vốn và tín dụng. 81
  4.3.3. Các giải pháp về thị trường và tiêu thụ sản phẩm . 82
  4.3.4 Các giải pháp về đào tạo nghề, bồi dưỡng kỷ thụt nghiệp vụ và
  quản lý cho các chủ trang trại và người lao động trong các trang trại. . 84
  KẾT LUẬN 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển kinh tế trang trại ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status