Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

  iii
  TÓM TẮT
  Lịch sử phá t triển của thế giới cho thấy, biển và kinh tế biển có vị trí
  đặ c biệt quan trọ ng đối với cá c quốc gia có biển trong quá trình phá t triển.
  Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số hiện nay, nguồn tài nguyên
  thiên nhiên, nhất là tài nguyên không tá i tạo được trên đất liền, sẽ bị cạn kiệt
  trong tương lai. Do đó phá t triển kinh tế biển có vai trò vô cùng quan trọng
  đối với mọ i quốc gia có b iển.
  Xuất phá t từ lý luận, thực tiễn về phá t triển kinh tế biển và thực trạng
  phá t triển kinh tế biển tại địa phương. Vì vậy, đề tài " Phát triển kinh tế biển
  tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An " được chọ n làm đề tài luận văn thạc sĩ
  tốt nghiệp.
  Luận văn đã hệ thống hó a thêm lý luận về kinh tế biển và phá t triển kinh
  tế biển; chỉ ra được thực trạng về phá t triển kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc, tỉnh
  Nghệ An.
  Đề tài đã đưa ra được hệ thống cá c giải phá p nhằm phá t triển kinh tế biển
  trong thời gian tới như: Tuyên truyền, vận động, giá o dục để nâng cao nhận thức
  của cá n bộ và người dân về vị trí, vai trò của phá t triển kinh tế biển; Tập trung
  nâng cao năng lực khai thá c hải sản trên biển, khai thá c tối đa lợi thế mặ t nước
  biển và ven biển để đầu tư, phá t triển đ a dạng cá c loại hình nuôi trồng thủy hải
  sản. Nâng cao công tá c quy hoạch, quản lý quy hoạch, thu hú t đầu tư để phá t triển
  kinh tế biển. Tạo lập đồng bộ cơ chế, chính sá ch; Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡ ng
  nguồn nhân lực; Tăng cường và linh hoạt huy động nguồn lực, phân bổ nguồn lực
  phù hợp; Tiếp tục phá t triể n cá c dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo liên kết chặ t
  chẽ giữa đá nh bắt, nuôi trồng với tiêu thụ và chế biến thủy hải sản; Đầu tư đồng bộ
  kết cấu hạ tầng ven biển, phá t triển tiềm năng lợi thế biển để phá t triển du lịch,
  dịch vụ; Thực hiện hiệu quả chiến lược phá t triển kinh tế biển và cá c chính sách
  của Nhà nước về phá t triển kinh tế biển; Đẩy mạnh công tá c kiểm tra, thanh tra,
  giá m sá t, tăng cường công tá c quản lý nhà nuớc về phá t triển kinh tế biển .
  iv
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ . vii
  PHẦN MỞ ĐẦU 7
  1. Tính cấp thiết của đề tài 7
  2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 4
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  4. Kết cấu của Luận văn 5
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN . 6
  1. 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 6
  1.2. Kinh tế biển và phá t triển kinh tế biển . 11
  1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến phá t triển kinh tế biển 45
  1.4. Kinh nghiệm phá t triển kinh tế biển ở một số địa phương trong nuớc 49
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 51
  2.1. Cá ch tiếp cận 51
  2.2. Phương phá p thu thập thông tin, số liệu 51
  2.5. Kỹ thuật và công cụ phân tích : 54
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN HUYỆN
  NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN . 55
  3.1. Điều kiện tự nhiên, KT- XH huyện Nghi Lộc . 55
  3.2. Tiềm năng và thế mạnh của kinh tế biển huyện Nghi Lộc 60
  3.3. Công tá c quản lý nhà nuớc về kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc . 62
  3.4. Đá nh giá thực trạng phá t triển kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc . 63
  v
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN TẠI
  HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 74
  4.1. Những cơ hội và thá ch thức về phá t triển kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc
  . 74
  4.2. Quan điểm 75
  4.3. Giải pháp 77
  KẾT LUẬN . 86
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88

  Xem Thêm: Phát triển kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển kinh tế biển tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status