Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC HÌNH
  MỞ ĐẦU . . .1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN . 4
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 4
  1.2. Lý luận chung về phát triển kinh tế biển . 7
  1.2.1. Khái niệm phát triển kinh tế biển 7
  1.2.2. Đặc điểm của kinh tế biển . 9
  1.2.3. Nội dung phát triển kinh tế biển 10
  1.2.4. Chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế biển 17
  1.2.5.Vai trò của kinh tế biển 19
  1.2.6. Những nhân tố ảnh hưởng phát triển kinh tế biển nói chung 24
  1.3. Kinh nghiệm phát triển kinh tế biển của một số tỉnh và bài học cho Nghệ
  An 31
  1.3.1. Kinh nghiệm của Đà Nẵng 31
  1.3.2. Kinh nghiệm của Trà Vinh 32
  1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Nghệ An 33
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 34
  2.1. Phương pháp tiếp cận . 34
  2.2. Khung khổ phân tích 34
  2.3. Phương pháp thu thập số liệu 36
  2.4. Phương pháp nghiên cứu . 36
  2.4.1. Phương pháp duy vật biện chứng . 36
  2.4.2. Phương pháp phân tích và tổng hợp 37
  2.4.3. Phương pháp thống kê 38
  2.4.4. Phương pháp so sánh 39
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN NGHỆ AN
  GIAI ĐOẠN 2007 – 2014 .40
  3.1. Tiềm năng kinh tế biển của Nghệ An 40

  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 40
  3.1.2. Các tài nguyên thiên nhiên . 40
  3.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội 43
  3.2. Tình hình phát triển kinh tế biển Nghệ An 46
  3.2.1. Nuôi trồng đánh bắt, khai thác, chế biến thuỷ hải sản 46
  3.2.2. Du lịch biển . 52
  3.2.3. Hệ thống cảng biển và vận tải biển . 56
  3.2.4. Nghề Muối 58
  3.3. Đánh giá về phát triển kinh tế biển Nghệ An . 59
  3.3.1. Những thành tựu . 59
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 66
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN NGHỆ AN . 69
  4.1. Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế biển Nghệ An . 69
  4.1.1. Cơ hội phát triển kinh tế biển Nghệ An 69
  4.1.2. Những thách thức cho phát triển kinh tế biển Nghệ An . 69
  4.2. Định hướng phát triển kinh tế biển Nghệ An 71
  4.2.1. Định hướng chung 71
  4.2.2. Định hướng phát triển các ngành 72
  4.3. Giải pháp phát triển kinh tế biển Nghệ An đến năm 2020 78
  4.3.1. Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách . 78
  4.3.2. Giải pháp về vốn đầu tư . 79
  4.3.3. Phát triển nguồn nhân lực. . 83
  4.3.4. Phát triển khoa học - công nghệ 85
  4.3.5. Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước với phát triển kinh tế biển . 86
  4.3.6. Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản 87
  KẾT LUẬN . . 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 93


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  STT Ký hiệu Nguyên nghĩa
  1 QP-AN Quốc phòng, an ninh
  2 CĐ Cao đẳng
  3 CNH-HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  4 GDP Thu nhập quốc nội
  5 KT-XH Kinh tế - xã hội
  6 KH-CN Khoa học, công nghệ
  7 KCN Khu công nghiệp
  8 KKT Khu kinh tế
  9 QL Quốc lộ
  10 TW Trung ương
  11 WTO Tổ chức thương mại thế giới
  12 UBND Uỷ ban nhân dân

  Xem Thêm: Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status