Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Tuyên Quang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Tuyên Quang

  MỤC LỤC

  Danh mục các ký hiệu viết tắt i
  Danh mục các bảng ii
  Danh mục biểu đồ . iii
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1 . 4
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
  . 4
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 4
  1.2. Các khái niệm cơ bản 11
  1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp . 11
  1.1.2. Khái niệm về doanh nghiệp nhỏ và vừa . 133
  1.3. Và i trò, ưu nhượ c điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa . 14
  1.3.1. Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đố i với quá trình phát triển kinh tế -
  xã hội 14
  1.3.2. Ưu điểm và hạ n chế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa . 188
  1.4. Nội dung và các biện pháp để phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý
  . 21
  1.4.1. Nội dung phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý 211
  1.4.2. Các biện pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa dưới góc độ quản lý 21
  1.5. Các nhân tố phát triển doanh nghiệp nhỏ v à vừa 30
  1.5.1. Các nhân tố của điều kiện tự nhiên 30
  1.5.2. Các nhân tố về kinh tế - xã hội 311
  1.5.3. Các nhân tố về môi trường thể chế 311
  1.6. Tiêu chí đánh giá sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 35
  1.6.1. Tiêu chí về sự gia tăng số lượng doanh nghiệp 35
  1.6.2. Tiêu chí về quy mô doanh nghiệp 366
  1.6.3. Tiêu chí đánh giá sự phát triển doanh nghiê ̣p nhỏ và vừa qua việc nâng cao
  chất lượ ng sản phẩm 36
  1.6.4. Tăng kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh 36
  1.6.5. Tăng đóng góp cho xã hội 377
  1.6.6. Mở rộng thị trường 377
  Chương 2 . 38
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 38
  2.1. Phương pháp thu thập thông tin, tà i liệu thứ cấp . 38
  2.2. Phương pháp xử lý thông tin, tà i liệu thứ cấp . 39
  2.3. Phương pháp phân tích thông tin 39
  2.3.1. Phương pháp thố ng kê mô tả . 39
  2.3.2. Phương pháp so sánh . 40
  2.3.3. Phương pháp phân tích tổng hợp . 40
  Chương 3 . 42
  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA . 42
  Ở TỈNH TUYÊN QUANG . 42
  3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội tại Tuyên Quang 42
  3.1.1. Đặc điểm tự nhiên 42
  3.1.2. Đặc điểm xã hội . 44
  3.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua 44
  3.2. Tình hình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang trong thời gian qua 47
  3.2.1. Phát triển về số lượng doanh nghiệp 47
  3.2.2. Phát triển về quy mô doanh nghiệp . 53
  3.2.3. Phát triển về chất lượng sản phẩm . 55
  3.2.4. Phát triển về sản phẩm mới 56
  3.2.5. Về mối liên kết giữa các doanh nghiê ̣p 57
  3.2.6. Kết quả kinh doanh và đóng góp cho xã hội 57
  3.3. Nô ̣i dung và biê ̣n pháp phát triển doanh nghiê ̣p nhỏ và vừa ở Tuyên Quang dưới góc
  đô ̣ quản lý trong thời gian qua . 57
  3.4. Đánh giá sự phát triển doanh nghiê ̣p nhỏ và vừa ở Tuyên Quang dưới góc đô ̣ quản lý
  . 66
  3.4.1. Thành tựu . 66
  3.4.2. Hạn chế 67
  3.5. Nguyên nhân của những ha ̣n chế 69
  3.5.1. Về phía cơ quan nhà nước . 69
  3.5.2. Về phía doanh nghiê ̣p 70
  Chương 4 . 72
  GIẢI PHÁP CƠ BẢN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ
  VỪA Ở TỈNH TUYÊN QUANG TRONG THỜI GIAN TỚI . 72
  4.1. Quan điểm phát triển . 72
  4.2. Định hướng phát triển các doanh nghiê ̣p nhỏ và vừa ở tỉnh Tuyên Quang những năm
  trước mắt 72
  4.2.1. Mục tiêu tổng quát . 73
  4.2.2. Mục tiêu cụ thể 73
  4.3. Một số giải pháp phát triển doanh nghiê ̣p nhỏ và vừa ở tỉnh Tuyên Quang . 73
  4.3.1. Các giải pháp chung . 73
  4.3.2. Các giải pháp cụ thể dưới góc độ quản lý để phát triển doanh nghiệp nhỏ và
  vừa ở tỉnh Tuyên Quang 78
  KẾT LUẬN . 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Tuyên Quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở tỉnh Tuyên Quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status