Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TẮT ix
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  2. Tình hình nghiên cứu 2
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 5
  3.1. Mục đích nghiên cứu . 5
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu . 5
  3.3. Câu hỏi nghiên cứu. . 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
  5. Đóng góp của luận văn . 6
  6. Kết cấu của luận văn: . 7
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP
  CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA . 8
  1.1. Những vấn đề cơ bản về phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. . 8
  1.1.1. Quan niệm, đặc điểm và vai trò của DNNVV 8
  1.1.1.1. Quan niệm của Thế giới 8
  1.1.1.2. Quan niệm ở Việt Nam 12
  1.1.1.3. Đặc điểm của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa. 14
  1.1.1.4. Vai trò của doanh nghiệp Công nghiệp nhỏ và vừa đối với sự phát triển kinh
  tế - xã hội 17
  1.1.1.5. Hạn chế của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ vừa Việt Nam. 20
  1.1.2. Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa 23
  1.1.2.1. Quan niệm về phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa. . 23 iv
  1.1.2.2. Các chỉ tiêu/tiêu chí đánh giá mức độ phát triển của các doanh nghiệp công
  nghiệp nhỏ và vừa. . 24
  1.1.2 .3. Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa . 24
  1.2. Các điều kiện và nhân tố tác động đến sự phát triển doanh nghiệp công nghiệp
  nghiệp nhỏ và vừa . 26
  1.2.1. Các điều kiện phát triển doanh nghiệp công nghiệp nghiệp nhỏ và vừa 26
  1.2.1.1. Xây dựng và hoàn thiện các định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
  phát triển DNCNNVV 26
  1.2.1.2. Tăng cường huy động nguồn lực và tiềm năng để phát triển DNCNNVV qua
  đó nâng cao năng lực cạnh tranh của DNCNNVV 27
  1.2.1.3. Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ năng lực, tay nghề và phong
  cách làm việc cho đội ngũ lao động trong các DNCNNVV . 29
  1.2.1.4. Mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết giữa DNCNNVV với các doanh nghiệp
  trong và ngoài nước. 30
  1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và
  vừa ở Hà Giang 31
  1.2.2.1. Môi trường pháp lý cho hoạt động của các DNCNNVV 31
  1.2.2.2. Về các nhân tố nội bộ doanh nghiệp . 33
  1.3. Kinh nghiệm phát triển các DNNVV của một số quốc gia và một số địa phương
  trong nước và bài học cho tỉnh Hà Giang 37
  1.3.1. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới . 37
  1.3.1.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 37
  1.3.1.2. Kinh nghiệm của Singapore . 39
  1.3.1.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản 40
  1.3.2. Bài học cho tỉnh Hà Giang về phát triển DNNVV . 41
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 44
  2.1. Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp 44
  2.2. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia 44
  2.3. Phương pháp nghiên cứu tại bàn 46 v
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG
  NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TỈNH HÀ GIANG TRONG THỜI GIAN QUA 47
  3.1. Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang có ảnh hưởng tới sự
  phát triển của các doanh nghiệp nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa. 47
  3.1.1. Vị trí địa lý . 47
  3.1.2. Địa hình . 48
  3.1.3. Tài nguyên thiên nhiên . 48
  3.1.2. Đặc điểm dân số và chất lượng nguồn nhân lực 49
  3.2. Thực trạng và kết quả phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa
  trên địa bàn tỉnh Hà Giang 50
  3.2.1. Kết quả phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Giang giai
  đoạn vừa qua . 52
  3.2.1.1. Sự phát triển các DNCNNVV về số lượng và quy mô doanh nghiệp 52
  3.2.1.2. Sự phát triển các DNCNNVV theo ngành nghề và địa bàn hoạt động . 54
  3.2.1.3. Thu hút lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn 55
  3.2.1.4. Về trình độ công nghệ trong các DNCNNVV 56
  3.2.1.5. Đóng góp của DNCNNVV vào giá trị sản xuất, thu ngân sách trên địa bàn . 57
  3.2.2. Các biện pháp đã thực hiện để phát triển các DNCNNVV trên địa bàn tỉnh Hà
  Giang 58
  3.2.2.1. Công tác xây dựng và thực hiên định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển
  DNCNNVV . 58
  3.2.2.2. Phát triển các hoạt động liên kết giữa các DNCNNVV ở Hà Giang với các
  doanh nghiệp khác 59
  3.2.2.3. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 60
  3.2.2.4. Một số giải pháp khác đã thực hiện . 62
  3.3. Đánh giá chung về tình hình phát triển các DNNVV lĩnh vực Công nghiệp ở Hà
  Giang 65
  3.3.1. Về thành tựu 65
  3.3.2. Các hạn chế và nguyên nhân . 66

  Xem Thêm: Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status