Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển các loại hình hợp tác xã ở tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển các loại hình hợp tác xã ở tỉnh Hà Giang

  3
  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5
  DANH MỤC BẢNG . 6
  DANH MỤC HỘP 6
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỢP TÁC XÃ 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5
  1.2. Cơ sở lý luận về hợp tác xã 10
  1.2.1. Bản chất của kinh tế hợp tác và hợp tác xã . 10
  1.2.2. Vai trò và nguyên tắc của hợp tác xã . 14
  1.2.3. Phân loại hợp tác xã . 17
  1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến đến sự hình thành và phát triển của hợp tác xã . 18
  1.2.5 Tiêu chí đánh giá sự phát triển hợp tác xã ở Việt Nam . 20
  1.3. Lịch sử phát triển của phong trào hợp tác xã, kinh nghiệm của các nước trên thế
  giới và của Việt Nam . 21
  1.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của phong trào HTX quốc tế 21
  1.3.2 Kinh nghiệm phát triển HTX tại một số nước trên thế giới . 22
  1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . 28
  CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 30
  2.1 Địa bàn nghiên cứu . 30
  2.2. Phương pháp thu thập thông tin 30
  2.3 Phương pháp xử lý số liệu . 31
  2.4 Phương pháp phân tích . 31
  2.5 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 32
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH 33
  HỢP TÁC XÃ TẠI TỈNH HÀ GIANG 33
  3.1 Các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội ảnh hưởng đến phát triển hợp tác
  xã tại tỉnh Hà Giang . 33
  3.1.1 Các yếu tố về điều kiện tự nhiên 33
  3.1.2 Các yếu tố về điều kiện kinh tế-xã hội . 36
  3.2 Phân tích thực trạng phát triển các loại hình Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang
  . 44 3.2.1 Những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh Hà Giang về
  phát triển HTX . 44
  3.2.2.Tình hình phát triển các loại hình hợp tác xã tại tỉnh Hà Giang giai đoạn 2006-
  2013 . 51
  3.2.3 Đánh giá chung về phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Hà Giang . 67
  CHƯƠNG 4. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM
  ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
  TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 . 74
  4. 1 Quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển 74
  4.1.1. Quan điểm 74
  4.1.2. Mục tiêu . 74
  4.1.3. Định hướng phát triển 75
  4.2 Dự báo về phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Hà Giang . 76
  4.2.1. Dự báo dân số và lao động đến 2020 76
  4.3. Các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 79
  4.3.1. Phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX trong nền kinh tế thị trường
  cạnh tranh 79
  4.3.2. Các nhóm giải pháp phát triển các loại hình HTX phân theo lĩnh vực kinh tế . 81
  4.3.3 Các giải pháp đột phá . 88
  4.3.4. Các nhóm giải pháp khác 94
  4.4 Một số kiến nghị 100
  4.4.1 Đối với Nhà nước . 100
  4.4.2. Đối với tỉnh Hà Giang . 102
  KẾT LUẬN . 108
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 110

  Xem Thêm: Phát triển các loại hình hợp tác xã ở tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển các loại hình hợp tác xã ở tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status