Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu và xây dựng công cụ kiểm thử ứng dụng Web

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu và xây dựng công cụ kiểm thử ứng dụng Web

  3  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN . 1
  LỜI CAM ĐOAN . 2
  MỤC LỤC . 3
  DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT . 5
  DANH MỤC CÁC BẢNG 6
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 7
  LỜI GIỚI THIỆU . 9
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM . 11
  1.1. Các khái niệm cơ bản . 11
  1.1.1. Khái niệm kiểm thử phần mềm 11
  1.1.2. Mức kiểm thử . 12
  1.1.3. Kiểm thử tự động 18
  1.1.4. Ứng dụng Web 19
  1.2. Kỹ thuật kiểm thử tĩnh 20
  1.2.1. Rà soát 20
  1.2.2. Kiểm thử dòng dữ liệu tĩnh . 21
  1.3. Kỹ thuật kiểm thử động 23
  1.3.1. Kiểm thử hàm . 23
  1.3.2. Kiểm thử dòng điều khiển 24
  1.3.3. Kiểm thử dòng dữ liệu động . 26
  1.4. Các loại kiểm thử ứng dụng Web 29
  CHƯƠNG 2 CÁC CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG CHO CÁC ỨNG DỤNG WEB 33
  2.1. Công cụ kiểm thử tự động tĩnh . 33
  2.1.1. Công cụ kiểm thử ngôn ngữ lập trình phía máy chủ 33
  2.1.2. Công cụ kiểm thử ngôn ngữ lập trình phía máy khách 35
  2.2. Công cụ kiểm thử tự động động . 37
  2.2.1. Công cụ kiểm thử giao diện người dùng 37
  2.2.2. Công cụ kiểm thử hàm 38
  2.2.3. Công cụ kiểm thử khả năng chịu tải của ứng dụng Web 40
  2.3. Thư viện hỗ trợ xây dựng công cụ kiểm thử tự động . 41
  CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG CÔNG CỤ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG 44
  3.1. Đặt vấn đề bài toán . 44 4


  3.2. Phân tích bài toán . 45
  3.3. Thỏa thuận khi sử dụng công cụ . 50
  3.4. Xây dựng công cụ . 50
  3.5. Ứng dụng công cụ vào thực tế 54
  3.5.1. Ứng dụng vào form thành viên đăng nhập . 54
  3.5.2. Ứng dụng vào form đăng ký nhận bản tin 58
  3.6. Đánh giá ưu nhược điểm của công cụ 60
  CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN . 61
  4.1. Tóm tắt kết quả làm được 61
  4.2. Hạn chế 61
  4.3. Hướng nghiên cứu . 61
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
  PHỤ LỤC 63
  Phụ lục 1: Kết quả sau khi thực hiện kiểm thử form thành viên đăng nhập . 63
  Phụ lục 2: Kết quả sau khi thực hiện kiểm thử form đăng ký nhận bản tin . 64

  5  DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

  API Application Programming Interface, giao diện lập trình ứng dụng.
  C-S Client-Server, máy khách – máy chủ.
  CSS Cascading Style Sheets, là ngôn ngữ được dùng để miêu tả cách trình
  bày các tài liệu viết bằng ngôn ngữ HTML và XHTML.
  HTML Hypertext Markup Language, ngôn ngữ đánh dấu tạo website.
  HTTP HyperText Transfer Protocol - Giao thức truyền tải siêu văn bản được
  dùng để trao đổi giữa máy khách và máy chủ ứng dụng Web.
  HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, là sự kết hợp giữa giao thức HTTP
  và giao thức bảo mật SSL hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách
  bảo mật trên Internet.
  STT Số thứ tự
  TDD Testing Driven Development, kỹ thuật phát triển phần mềm dựa trên
  kiểm thử.
  URL Uniform Resource Locator, đường dẫn tham chiếu tới tài nguyên trên
  Internet.

  Xem Thêm: Nghiên cứu và xây dựng công cụ kiểm thử ứng dụng Web
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu và xây dựng công cụ kiểm thử ứng dụng Web sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status