Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu SEMAT và ứng dụng công cụ EssWork trong phát triển phần mềm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu SEMAT và ứng dụng công cụ EssWork trong phát triển phần mềm

  iii

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  LỜI CAM ĐOAN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ v
  MỞ ĐẦU 1
  Lý do chọn đề tài 1
  Mục đích nghiên cứu 2
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  Kết cấu của luận văn . 2
  CHƯƠNG 1- GIỚI THIỆU SEMAT . 4
  1.1 Giới thiệu 4
  1.2 Kernel . 5
  1.2.1 Giới thiệu về Kernel 5
  1.2.2 Kernel Alpha . 7
  1.2.3 Một ví dụ áp dụng 19
  1.2.4 Activity Space . 38
  1.2.5 Các kỹ năng cần thiết (competencies) . 41
  CHƯƠNG 2 – GIỚI THIỆU ESSWORK [2] 46
  2.1 Giới thiệu 46
  2.2 Sử dụng EssWork . 46
  2.2.1 Giao diện EssWork 46
  2.2.2 Các thành phần sử dụng trong EssWork . 47
  2.2.3 Work Package 50
  CHƯƠNG 3 - ỨNG DỤNG CÔNG CỤ ESSWORK 54
  3.1 Mô tả bài toán . 54
  3.2 Giai đoạn khởi đầu . 56
  3.2.1 Opportunity 56
  3.2.2 Requirement 58
  iv

  3.2.3 System . 63
  3.2.4 Team 64
  3.2.5 Project 65
  3.2.6 Way of Work . 65
  3.3 Giai đoạn phác thảo 66
  3.3.1 Opportunity 66
  3.3.2 Requirement 67
  3.3.3 System . 71
  3.3.4 Project 75
  3.3.5 Team 75
  3.3.6 Way of Working 76
  3.4 Giai đoạn hoàn thành 77
  3.4.1 Opportunity 77
  3.4.2 Requirement 77
  3.4.3 System . 77
  3.4.4 Team 78
  3.4.5 Project 78
  3.4.6 Way of Working 78
  3.5 Giai đoạn chuyển giao 79
  3.5.1 Opportunity 79
  3.5.2 Requirement 79
  3.5.3 System . 79
  3.5.4 Team 80
  3.5.5 Project 80
  3.5.6 Way of Working 81
  CHƯƠNG 4 - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, THẢO LUẬN . 82
  4.1 Ưu điểm của SEMAT . 82
  4.2 Ưu điểm của EssWork 85
  4.3 Nhược điểm của SEMAT và EssWork . 86
  v

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC . 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89
  DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ
  Hình 1.1: Mối quan hệ giữa các Alpha. 8
  Hình 1.2: Vòng đời Unified Process. . 21
  Hình 1.3: Các trạng thái cần đạt được ở giai đoạn khởi đầu. . 22
  Hình 1.4: Các trạng thái cần đạt được ở giai đoạn dự thảo. . 27
  Hình 1.5: Các trạng thái cần đạt được ở giai đoạn xây dựng. 32
  Hình 1.6: Các trạng thái cần đạt được ở giai đoạn triển khai. 35
  Hình 1.7: Activity Space. . 38
  Hình 2.1: Giao diện EssWork. 46
  Hình 2.2: Tạo một Process mới. . 48
  Hình 2.3: Xây dựng một Process từ các Practice. 49
  Hình 2.4: Tạo một Work Pack mới. . 50
  Hình 2.5: Bảng mô tả một Alpha trong Work Package. . 51
  Hình 2.6: Mô tả môt ví dụ về Work Pad. . 52
  Hình 3.1: Quy trình Essential Unified Process. 55
  Hình 3.2: Alpha Opportunity ở giai đoạn khởi đầu. . 56
  Hình 3.3: Công việc cần thực hiện với Opportunity ở giai đoạn khởi đầu. . 57
  Hình 3.4: Danh mục công việc cần thực hiện để Requirement đạt trạng thái Shared. 58
  Hình 3.5: Thống kê các Use Case trên EssWork. 59
  Hình 3.6: Ca sử dụng quản trị hệ thống. . 61
  Hình 3.7: Ca sử dụng quản lý thông tin khách hàng. . 61
  Hình 3.8: Ca sử dụng theo dõi nợ của khách hàng. 62
  Hình 3.9 Cập nhật trạng thái Use Case tới Story Structure Understood. . 62
  Hình 3.10: Các công việc cần thực hiện để đạt được trạng thái Approach Selected của
  Alpha System. . 63
  Hình 3.11: Xác định các Modul cần được tạo trong System. . 63
  vi

  Hình 3.12: Xác định các thành viên trong nhóm. . 65
  Hình 3.13: Opportunity Game Board ở trạng thái Viability Establish. 66
  Hình 3.14: Requirement với trạng thái đích là Stable. . 67
  Hình 3.15: Các nhiệm vụ cần thực hiện để Requirement đạt đích là Stable. . 67
  Hình 3.16: Use Case Slice ở trạng thái Prepared. 68
  Hình 3.17: Use Case Slice ở trạng thái Analyzed. . 70
  Hình 3.18: Bảng Use Case Game Board khi Requirement đạt trạng thái Stable. . 71
  Hình 3.19: System Game Board với trạng thái đích là Production Quality Achieved . 71
  Hình 3.20: Các nhiệm vụ cần thực hiện để System đạt được trạng thái Production Quality
  Achieve. 72
  Hình 3.21: Thực hiện phát triển một số modul. . 72
  Hình 3.22: Kiểm thử một số modul đã hoàn thành. . 73
  Hình 3.23: Xác nhận lỗi. . 73
  Hình 3.24: Cập nhật lại những lỗi đã được sửa. . 74
  Hình 3.25: Cập nhật lại những test case đã hoàn thành 74
  Hình 3.26: Project Game Board với mục tiêu là Development Complete. 75
  Hình 3.27: Team Game Board với mục tiêu là Collaborating. 75
  Hình 3.28: Trạng thái của Team Member khi nhóm cộng tác tốt. . 76
  Hình 3.29: System với mục tiêu là trạng thái Release Candidate Available. . 77
  Hình 3.30: Component với trạng thái đích là Reased. . 78
  Hình 3.31: Opportunity đã đạt được trạng thái Problem Addressed. . 79
  Hình 3.32: Requirement đã đạt được trạng thái Fulfilled . 79
  Hình 3.33: System đã đạt được trạng thái Released. 80
  Hình3.34: Team đạt trạng thái Disbanded. . 80
  Hình3.35: Project đã hoàn thành việc chuyển giao. . 81
  Hình3.36: Way of Work đạt trạng thái Handed Over. . 81
  Hình 4. 1: Ví dụ về việc dùng chung Kernel trong một dự án. 85

  Xem Thêm: Nghiên cứu SEMAT và ứng dụng công cụ EssWork trong phát triển phần mềm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu SEMAT và ứng dụng công cụ EssWork trong phát triển phần mềm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status