Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh ngành in ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh ngành in ở Việt Nam

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC HÌNH . I
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH IN . 7
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG Về Sự HÌNH THÀNH CủA NGÀNH IN: 7
  1.1.1. Lịch sử ngành in và các công nghệ in: . 7
  1.1.1.1. Khái quát về lịch sử ngành in thế giới: . 7
  1.1.1.2. Lịch sử hình thành in ấn tại Việt Nam: . 9
  1.1.1.3. Công nghệ in ấn và các đặc điểm chính: 11
  1.1.2. Đặc điểm và vai trò của hoạt động kinh doanh ngành in ở Việt Nam 13
  1.1.2.1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh ngành in: . 13
  1.1.2.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh ngành in ở Việt Nam: . 14
  1.1.2.3. Vai trò hoạt động kinh doanh ngành in ở Việt Nam: 16
  1.2. Năng lực quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh ngành in: . 16
  1.2.1. Khái niệm về năng lực quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh
  ngành in: . 16
  1.2.2. Một số tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực quản lý nhà nước đối với
  hoạt động kinh doanh ngành in: . 21
  1.2.2.1. Chủ thể quản lý nhà nước đối với kinh doanh ngành in: 21
  1.2.2.2. Một số tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực đội ngũ quản lý nhà
  nước đối với hoạt động kinh doanh ngành in: . 21
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý ngành in: . 24
  1.3.1. Các nhân tố nội bộ ngành: 24
  1.3.1.1. Số lượng cơ sở in . 24
  1.3.1.2. Thiết bị, công nghệ và vốn 24
  1.3.1.3. Nguồn nhân lực: 26
  1.3.2. Các nhân tố ngoài ngành: . 27
  1.3.2.1. Thể chế chính trị và mô hình tổ chức thực hiện quản lý nhà nước:27
  1.3.2.2. Môi trường kinh tế vĩ mô: . 29
  1.4. Kinh nghiệm quản lý hoạt động kinh doanh ngành in với một số nước
  trong khu vực ASEAN: . 30
  1.4.1. Thái Lan: 30
  1.4.2. Malaysia: . 32
  1.4.3. Singapore: . 34
  1.4.4. Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 35
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT
  ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH IN Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 -2013 37
  2.1. THựC TRạNG HOạT ĐộNG KINH DOANH NGÀNH IN ở VIệT NAM . 37
  2.1.1. Mô hình tổ chức, loại hình hoạt động và loại hình sản phẩm kinh doanh
  ngành in 37
  2.1.2. Hoạt động kinh doanh ngành in ở Việt Nam: 41
  2.2. Hoạt động quản lý nhà nước đối với kinh doanh ngành in của Việt Nam . 46
  2.2.1. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh ngành in 46
  2.2.1.1. Mô hình tổ chức: . 46
  2.2.1.2. Nguồn nhân lực quản lý nhà nước về ngành in: . 48
  2.2.3. Nội dung quản lý hoạt động kinh doanh ngành in . 55
  2.2.3.1. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ:55
  2.2.3.2. Công tác quản lý nhà nước qua công tác thanh tra, kiểm tra: . 56
  2.2.3.3. Sự phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quản lý hoạt động in
  61
  2.3. Đánh giá những thành công và hạn chế trong quản lý nhà nước đối với
  hoạt động kinh doanh ngành in . 62
  2.3.1. Những thành tựu đã đạt được: 62
  2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân: . 63
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ
  NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÀNH IN TRONG 65
  GIAI ĐOẠN TỚI . 65 3.1. Bối cảnh và mục tiêu phát triển ngành in và định hướng chung đến năm
  2020: . 65
  3.1.1. Bối cảnh và xu thế phát triển sản phẩm và công nghệ ngành in 65
  3.1.2. Mục tiêu phát triển ngành in: . 66
  3.1.3. Định hướng chung đến năm 2020: 67
  3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh
  ngành in 67
  3.2.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước 67
  3.2.1.1. Hoàn hiện hệ thống pháp luật: . 67
  3.2.1.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý: 69
  3.2.1.3. Xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực: . 72
  3.2.1.4. Tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra . 72
  3.2.1.5. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế: . 74
  3.2.2. Đối với Hiệp hội in . 75
  3.2.2.1. Kiện toàn mô hình tổ chức: . 75
  3.2.2.2. Nâng cao chất lượng công tác hội viên: . 76
  3.2.2.3. Xây dựng chiến lược sản phẩm của ngành in: 77
  3.2.2.4. Tăng cường đầu tư về công nghệ và vốn cho hoạt động ngành in: 78
  KẾT LUẬN 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82
  PHỤ LỤC . 84

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh ngành in ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh ngành in ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status