Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực giáo viên dậy nghề ở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải - Bộ giao thông vận tải

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực giáo viên dậy nghề ở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải - Bộ giao thông vận tải

  MỤC LỤC
  Danh mục bảng . i
  Danh mục hình . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CỦA
  GIÁO VIÊN TRONG LĨNH VỰC ĐÀO TẠO LÁI XE 6
  1.1. Đào tạo nghề và đào tạo nghề lái xe 6
  1.1.1. Đào tạo nghề 6
  1.1.2. Đào tạo nghề lái xe 8
  1.2. Giáo viên dạy nghề và năng lực giáo viên dạy nghề lái xe 9
  1.2.1. Giáo viên dạy nghề lái xe 9
  1.2.2. Năng lực của giáo viên dạy nghề lái xe . 10
  1.3. Tiêu chí đánh giá năng lực của giáo viên dạy nghề lái xe 13
  1.3.1. Yêu cầu về Kiến thức . 13
  1.3.2. Yêu cầu về kỹ năng (KN) . 15
  1.3.3. Yêu cầu về thái độ (TĐ) . 17
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực của giáo viên dạy nghề lái xe . 18
  1.4.1. Các yếu tố xuất phát từ bản thân giáo viên . 18
  1.4.2. Từ cơ chế, chính sách của Nhà nước . 19
  1.4.3. Từ phía cơ sở đào tạo 19
  1.4.4. Các yếu tố thuộc về đối tượng giảng dạy 19
  1.4.5. Nhu cầu của xã hội 19
  Chương 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA GIÁO VIÊN TẠI
  TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
  PHÁT TRIỂN VẬN TẢI - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 21
  2.1. Khái quát chung về - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải - Bộ Giao
  thông vận tải 21
  2.1.1.Khái quát về Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải. . 21
  2.1.2. Khái quát về Trung tâm đào tạo lái xe. . 22 Cơ cấu tổ chức bộ máy 23
  2.1.3. Công tác đào tạo lái xe ô tô, mô tô từ năm 2008 - 2013 24
  2.2. Thực trạng năng lực đội ngũ giáo viên của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ -
  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải – Bộ Giao thông vận tải . 27
  2.2.1. Giáo viên lý thuyết . 27
  2.2.2. Giáo viên thực hành . 28
  2.3. Phân tích thực trạng năng lực của giáo viên Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ -
  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải - Bộ Giao thông vận tải 29
  2.3.1. Về kiến thức . 31
  2.3.2. Về kỹ năng 34
  2.3.3. Về thái độ . 38
  2.3.4. Đánh giá chung 40
  2.4. Nguyên nhân hạn chế về năng lực của giáo viên Trung tâm Đào tạo và Bồi
  dưỡng nghiệp vụ 42
  2.4.1. Các nguyên nhân xuất phát từ bản thân giáo viên 42
  2.4.2. Nguyên nhân do cơ chế, chính sách của Nhà nước . 43
  2.4.3. Nguyên nhân từ phía trung tâm . 43
  2.4.4. Nguyên nhân do đối tượng giảng dạy 44
  2.4.5. Nguyên nhân do nhu cầu xã hội 44
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA GIÁO VIÊN
  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, CÔNG TY CỔ PHẦN
  ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI . 46
  3.1. Những thách thức, yêu cầu mới đối với giáo viên Trung tâm Đào tạo và Bồi
  dưỡng nghiệp vụ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải - Bộ Giao thông
  vận tải trong thời gian tới 46
  3.1.1. Những thách thức đối với sự phát triển của Trung tâm Đào tạo Bồi
  dưỡng nghiệp vụ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải – Bộ Giao
  thông vận tải 47 3.1.2. Những yêu cầu đối với giáo viên Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ
  - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải – Bộ Giao thông vận tải . 47
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực giáo viên Trung tâm Đào tạo và
  Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải – Bộ Giao
  thông vận tải 48
  3.2.1. Lập quy hoạch, kế hoạch nâng cao năng lực giáo viên, đổi mới và tăng
  cường quản lý hiệu quả công tác tuyển sinh đào tạo lái xe 48
  3.2.2. Xây dựng khung đánh giá năng lực . 49
  3.2.3. Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội
  ngũ giáo viên 49
  3.2.4. Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên 54
  3.2.5. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực giáo viên Trung
  tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển
  Vận tải – Bộ Giao thông vận tải 59
  3.2.6. Xây dựng và hoàn thiện chế độ chính sách đối với giáo viên . 60
  3.2.7. Tăng cường các điều kiện bảo đảm cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ
  giảng dạy 62
  3.3. Điều kiện để thực hiện thành công các giải pháp . 66
  3.3.1. Đối với nhà nước . 66
  3.3.2. Đối với nhà trường 67
  3.3.3. Đối với giáo viên 68
  KẾT LUẬN . 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 71
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực giáo viên dậy nghề ở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải - Bộ giao thông vận tải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực giáo viên dậy nghề ở Công ty cổ phần đầu tư và phát triển vận tải - Bộ giao thông vận tải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status