Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Giang tỉnh Hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Giang tỉnh Hải Dương

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . ii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii
  DANH MỤC MÔ HÌNH, SƠ ĐỒ . iv
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
  1.1. Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại . 5
  1.1.1. Khái quát về năng lực cạnh tranh . 5
  1.1.2. Năng lực cạnh tranh của NHTM . 8
  1.2. Các tiêu chí đánh giá về năng lực cạnh tranh của NHTM . 15
  1.2.1.Nguồn lực tài chính . 17
  1.2.2. Sản phẩm, dịch vụ . 22
  1.2.3. Chất lượng nguồn nhân lực . 25
  1.2.4. Thị phần, thương hiệu của mỗi NHTM . 25
  1.2.5. Chiến lược kinh doanh . 26
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM . 26
  1.3.1. Những nhân tố môi trường vĩ mô 27
  1.3.2. Yếu tố môi trường ngành và ảnh hưởng của nó đến năng lực cạnh
  tranh của NHTM 29
  1.3.3 Nhân tố môi trường quốc tế . 30
  1.3.4. Môi trường nội bộ các Ngân hàng thương mại. . 31
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH NHTM . 33
  2.1. Thu thập dữ liệu 33
  2.1.1 Số liệu thứ cấp: 33


  2.1.2 Số liệu sơ cấp: 34
  2.2. Phương pháp phân tích 35
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CANH TRANH TẠI
  AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN NINH GIANG HẢI DƯƠNG 37
  3.1. Khái quát về Agribank chi nhánh huyện Ninh Giang Hải Dương. 37
  3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Agribank chi nhánh huyện
  Ninh Giang Hải Dương. . 37
  3.1.2 Cơ cấu tổ chức 37
  3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank Ninh Giang 39
  3.2. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh
  Giang . 41
  3.2.1. Năng lực tài chính của Agribank Ninh Giang 41
  3.2.2. Thực trạng năng lực kinh doanh của Agribank Ninh Giang . 43
  3.2.3. Thực trạng về năng lực công nghệ ngân hàng . 57
  3.2.4. Thực trạng về tổ chức bộ máy và năng lực điều hành . 59
  3.3. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh Giang 62
  3.3.1 Điểm mạnh . 63
  3.3.2. Điểm yếu. . 63
  3.3.3 Cơ hội 64
  3.3.4 Thách thức. 64
  3.4. Thực trạng về tác động năng lực cạnh tranh trong môi trường
  nội bộ của hệ thống Agribank đối với các chi nhánh. . 65
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH CỦA AGRIBANK NINH GIANG . 67
  4.1. Định hướng phát triển của Agribank Ninh Giang đến năm 2020 . 67
  4.2. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Agribank Ninh Giang.
  67 4.2.1. Tăng cường năng lực tài chính của Agribank Ninh Giang . 67
  4.2.2. Tăng cường năng lực hoạt động của Agribank Ninh Giang. . 69
  4.2.3. Giải pháp tăng cường năng lực quản trị điều hành. 77
  4.3.1. Kiến nghi ̣ đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 80
  4.3.2. Kiến nghi ̣ đối với Agribank Viê ̣t Nam 80
  KẾT LUẬN 89
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Giang tỉnh Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ninh Giang tỉnh Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status