Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

  3


  Mục lục
  Trang
  Danh mục các ký hiệu viết tắt i
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình vẽ
  ii
  iii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CÁN BỘ
  NGHIÊN CỨU
  10
  1.1. Năng lực và khung năng lực 10
  1.1.1. Năng lực làm việc của nhân viên 10
  1.1.2. Khung năng lực và các yếu tố cấu thành khung năng lực
  1.1.2.1.Khái niệm khung năng lực
  1.1.2.2. Các yếu tố cấu thành khung năng lực
  13
  13
  14
  1.2. Quá trình phân tích năng lực làm việc 16
  1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực 20
  1.3.1. Nhân tố bên trong tổ chức 20
  1.3.2. Nhân tố bên ngoài tổ chức
  1. 3.2.1. Nhà nước và xã hội
  1. 3.2.2. Gia đình
  1.3.2.3. Quá trình đào tạo
  21
  21
  21
  21
  CHƯƠNG 2. NĂNG LỰC CÁN BỘ NGHIÊN CỨU
  TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KTXH HÀ NỘI.
  22
  2.1. Giới thiệu về Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội 22
  2.1.1 Tổng quan về Viện NCPT KTXH Hà Nội 22
  2.1.2. Thực trạng nguồn nhân lực Viện NCPT KTXH Hà Nội 24
  2.1.3. Thực trạng các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện 27 4
  Trang
  2.1.3.1. Thực trạng nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội do Thành
  phố giao
  2.1.3.2. Phối hợp với các Sở ngành
  2.1.3.3. Thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học
  2.1.3.4. Tổ chức nghiên cứu khoa học thông qua hợp tác
  27

  28
  29
  30
  2.1.4. Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu
  2.1.4.1. Trụ sở và không gian phục vụ nghiên cứu
  2.1.4.2. Trang thiết bị chung, riêng cho nghiên cứu viên và cán bộ
  31
  31
  31
  2.1.5. Đánh giá chung về thực trạng phát triển của Viện
  2.1.5.1. Kết quả đạt được
  2.1.5.2. Một số hạn chế trong phát triển Viện
  2.1.5.3. Một số nguyên nhân khách quan và chủ quan
  32
  32
  33
  33
  2.2. Một số yêu cầu về năng lực cán bộ nghiên cứu tại Viện 35
  2.2.1. Yêu cầu về kiến thức 36
  2.2.2. Yêu cầu về kỹ năng 36
  2.2.3. Yêu cầu về thái độ làm việc 37
  2.3. Phân tích thực trạng năng lực cán bộ nghiên cứu tại Viện 39
  2.3.1. Giới thiệu về phiếu điều tra 39
  2.3.2. Thực trạng về kiến thức cán bộ nghiên cứu
  2.3.2.1.Đối với kiến thức chuyên môn
  2.3.2.2.Đối với kiến thức bổ trợ
  2.3.2.3. Trình độ ngoại ngữ
  2.3.2.4. Trình độ tin học
  42
  43
  45
  46
  46
  2.3.3. Thực trạng về kỹ năng cán bộ nghiên cứu
  2.3.3.1. Kỹ năng làm việc theo nhóm
  2.3.3.2. Kỹ năng nhận diện và phân tích các vấn đề
  47
  49
  50 5
  Trang
  2.3.3.3. Kỹ năng quản lý và lưu giữ hồ sơ
  2.3.3.4. Kỹ năng quản lý sự thay đổi
  2.3.3.5. Kỹ năng làm việc trong điều kiện căng thẳng và áp lực
  2.3.4. Đánh giá thái độ làm việc của cán bộ nghiên cứu
  2.3.4.1. Đề cao trách nhiệm và hiệu quả công việc
  2.3.4.2. Yêu thích và tự hào với công việc
  2.3.4.3. Hoàn thiện và phát triển bản thân
  52
  52
  54
  55
  55
  56
  57
  2.4. Đánh giá chung về năng lực cán bộ nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu
  phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

  58
  2.4.1. Đánh giá chung
  2.4.1.1. Những năng lực đã đạt yêu cầu
  2.4.1.2. Những năng lực chưa đạt yêu cầu
  58
  59
  60
  2.4.2. Một số nguyên nhân các năng lực chưa đạt yêu cầu
  2.4.2.1. Xuất phát từ bản thân cán bộ nghiên cứu
  2.4.2.2. Xuất phát từ phía cơ quan
  2.4.3.3.Một số nguyên nhân khác
  60
  60
  61
  62
  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ NGHIÊN
  CỨU TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HÀ NỘI

  63
  3.1. Một số quan điểm và định hướng phát triển của Viện Nghiên cứu
  phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2020


  63
  3.1.1. Định hướng về tổ chức bộ máy và nhân sự
  3.1.1.1. Định hướng hoàn thiện tổ chức bộ máy
  3.1.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân lực của Viện
  3.1.2. Định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học
  63
  63
  64
  64
  3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu tại Viện
  NCPT KTXH Hà Nội
  66
  3.2.1.Giải pháp về đào tạo 67 Trang
  3.2.1.1. Đào tạo ngắn hạn 67
  3.2.1.2. Đào tạo thường xuyên và dài hạn
  3.2.2. Một số giải pháp phi đào tạo
  3.2.2.1. Đánh giá thực hiện công việc theo khung năng lực
  3.2.2.2. Xây dựng động lực cho người lao động
  73
  74
  75
  76
  3.2.3. Một số điều kiện để thực hiện các giải pháp
  3.2.3.1.Sự quan tâm của Lãnh đạo
  3.2.3.2. Kế hoạch theo sát thực tế và kế hoạch của Thành phố
  3.2.3.3.Sử dụng lao động sau đào tạo
  3.2.3.4. Nỗ lực của bản thân cán bộ nghiên cứu
  78
  78
  80
  80
  81
  KẾT LUẬN 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
  PHỤ LỤC
  Phụ lục. Đề xuất các khóa đào tạo cho cán bộ nghiên cứu

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status