Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV

  MỤC LỤC  DANH MỤC CÁC BẢNG i
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ . i
  DANH MỤC VIẾT TẮT . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG
  DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ . 7
  1. 1 Doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá . 7
  1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp và doanh nghiệp thẩm định giá 7
  1.1.2 Bản chất hiệu quả hoạt động doanh nghiệp . 9
  1.1.3 Phân loại hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 10
  1.2. Vai trò, ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp . 11
  1.2.1 Vai trò 11
  1.2.2 Ý nghĩa . 11
  1.3 Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động doanh nghiệp . 13
  1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp . 15
  1.4.1 Doanh thu 15
  1.4.2 Chi phí . 16
  1.4.3 Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu . 17
  1.4.3 Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật . 20
  1.5 Sự cần thiết khách quan phải nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của
  doanh nghiệp thẩm định giá . 21
  1.6 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định giá của một số nước
  trong khu vực và trên thế giới . 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PIV . 28
  2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV . 28

  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 28
  2.1.2 Sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý kinh doanh 30
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty 30
  2.1.4 Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty và quy trình thực hiện nghiệp vụ34
  2.1.5 Đặc điểm về lao động 36
  2.1.6 Đặc điểm về thị trường cạnh tranh . 38
  2.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá
  PIV 38
  2.2.1 Tổng Doanh thu . 39
  2.2.2 Tổng chi phí . 41
  2.2.3 Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thưc hiện trên vốn chủ sở hữu 43
  2.2.4 Tình hình chấp hành chế độ, chính sách pháp luật . 46
  2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá PIV . 48
  2.3.1 Ưu điểm . 48
  2.3.2 Hạn chế 50
  2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế . 51
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ PIV . 53
  3.1 Mục tiêu, phương hướng và quan điểm phát triển kinh doanh của Công ty CP
  Đầu tư và Thẩm định giá PIV . 53
  3.1.1 Bối cảnh mới và dự báo nhu cầu thẩm định giá 53
  3.1.2 Mục tiêu, phương hướng phát triển kinh doanh của công ty 54
  3.1.3 Quan điểm phát triển kinh doanh 56
  3.1.4 Định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty . 57
  3.2 Những thuận lợi, khó khăn của Công ty . 58
  3.2.1 Thuận lợi 58
  3.2.2 Khó khăn 59
  3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định
  giá PIV 60
  3.3.1 Xây dựng chiến lược kinh doanh có hiệu quả . 60
  3.3.2 Hoàn thiện bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, nguồn
  nhân lực công ty . 61

  3.3.3 Mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ và nâng cao chất
  lượng phục vụ khách hàng 63
  3.3.4 Đẩy mạnh công tác marketing, dự báo nhu cầu thị trường, khai thác khách
  hàng tiềm năng . 65
  3.3.5 Tăng cường chính sách cộng tác viên . 68
  3.3.6 Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ . 70
  3.3.7 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
  chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 71
  3.4 Kiến nghị với cơ quan quản lý . 73
  KẾT LUẬN 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá PIV sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status