Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn ở Việt Nam

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO
  TẠO NHÂN LỰC 6
  1.1. Các khái niệm 6
  1.1.1. Nhân lực 6
  1.1.2. Giáo dục 10
  1.1.3. Đào tạo 10
  1.1.4. Vai trò của đào tạo nhân lực 17
  1.1.5. Nội dung của đào tạo nhân lực 18
  1.2. Chất lượng đào tạo nhân lực 23
  1.2.1.Chất lượng sản phẩm . 23
  1.2.2. Chất lượng đào tạo nhân lực . 25
  1.2.3. Tiêu chí phản ánh chất lượng đào tạo nhân lực 26
  1.2.4. Nhân tố tác động tới chất lượng đào tạo nhân lực 27
  Kết luận chương 1 31
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
  NHÂN LỰC TẠI VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH ĐÔ THI ̣ VÀ NÔNG
  THÔN GIAI ĐOẠN 2008-2012 32
  2.1. Tổng quan về Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn 32
  2.1.1.Quá trình hình thành và cơ sở pháp lý của Viện . 32
  2.1.2.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện . 33
  2.1.3.Cơ cấu tổ chức của Viện 37
  2.1.4. Đặc điểm về nhân lực của Viện 37
  2.2. Thực trạng về đào tạo nhân lực tại Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị &
  nông thôn giai đoạn 2008-2012 . 42
  2.2.1. Nhu cầu đào tạo 42
  2.2.2. Kế hoạch đào tạo . 46
  2.2.3. Thực hiện chương trình đào tạo 51
  2.2.4. Đánh giá kết quả đào tạo . 54
  2.3. Thực trạng chất lượng đào tạo nhân lực tại Viện Kiến trúc Quy hoạch
  đô thị & nông thôn giai đoạn 2008-2012 . 58
  2.3.1. Chi phí đào tạo của chương trình và chi phí bình quân 1 người/khoá
  học . 58
  2.3.2.Kết quả hay lợi ích của chương trình đào tạo 61
  2.3.3.Kết quả lao động sau khi đào tạo so với trước 62
  2.3.4. Chất lượng sản phẩm, chất lượng công việc hoàn thành sau đào tạo
  so với trước . 64
  2.3.5.Doanh thu, lợi nhuận/1 đơn vị chi phí đào tạo 66
  2.3.6. Tình hình cán bộ ch uyên môn được nâng cấp bổ nhiệm 67
  2.4. Đánh giá chất lượng đào tạo nhân lực tại Viện trong giai đoạn 2008-
  2012 68
  2.4.1. Mặt tích cực 68
  2.4.2. Mặt hạn chế bất cập 69
  2.4.3. Nguyên nhân hạn chế bất cập . 71
  Kết luận chương 2 73
  CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA
  VIỆN VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO
  TẠO NHÂN LỰC TẠI VIỆN KIẾN TRÚC QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ
  NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2013-2020 . 74
  3.1. Thuận lợi, khó khăn thách thức đối với Viện trong giai đoạn 2013-
  2020 74
  3.1.1.Thuận lợi 74
  3.1.2. Khó khăn thách thức . 75
  3.2. Phương hướng, mục tiêu phát triển của Viện trong giai đoạn 2013-
  2020 76
  3.2.1. Định hướng chung 76 3.2.2. Định hướng công tác đào tạo nhân lực của Viện . 76
  3.3. Khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ở Viện trong
  giai đoạn 2013-2020 . 77
  3.3.1. Nâng cao thể lực và ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho
  người lao động 77
  3.3.2. Có chiến lược và tư duy đúng đắn về đào tạo nhân lực 79
  3.3.3. Đổi mới cơ chế quản lý và hệ thống đào tạo 80
  3.3.4. Tăng cường nguồn tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật cho đào
  tạo 81
  3.3.5. Đẩy mạnh xã hội hoá đào tạo, bồi dưỡng . 82
  3.3.6. Đẩy mạnh hợp tác và hợp tác quốc tế về đào tạo . 82
  3.3.7. Xác định đúng nhu cầu đào tạo . 84
  3.3.8. Hoàn thiện phương pháp đào tạo 85
  3.3.9. Đổi mới, cập nhật, phát triển chương trình đào tạo 87
  3.3.10. Một số giải pháp khác . 88
  3.4. Điều kiện thực hiện khuyến nghị 89
  Kết luận chương 3. . 90
  KẾT LUẬN 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 92

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status