Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU . iii
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ . iv
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI
  KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6
  1.1. Tổng quan về cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
  thương mại . 6
  1.1.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại . 6
  1.1.2. Hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng
  thương mại 13
  1.2. Chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương
  mại 18
  1.2.1. Khái niệm chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân 18
  1.2.2. Các tiêu thức đánh giá chất lượng cho vay đối với khách hàng cá
  nhân của Ngân hàng thương mại 20
  1.2.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng
  cá nhân 25
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay đối với khách hàng cá
  nhân của Ngân hàng thương mại . 26
  1.3.1. Các nhân tố chủ quan . 26
  1.3.2. Các nhân tố khách quan . 29
  Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ
  NHÂN TẠI VIETINBANK HÀ TĨNH 31
  2.1. Khái quát về VietinBank – Chi nhánh Hà Tĩnh . 31

  2.1.1. Giới thiệu chung . 31
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh của VietinBank
  Hà Tĩnh 32
  2.1.3. Các sản phẩm dịch vụ . 33
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức của VietinBank Hà Tĩnh . 34
  2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh chủ yếu của VietinBank Hà Tĩnh
  trong thời gian gần đây . 34
  2.1.6. Các vấn đề tồn tại của Chi nhánh . 44
  2.2. Thực trạng chất lượng cho vay khách hàng cá nhân của VietinBank Hà
  Tĩnh 45
  2.2.1. Đánh giá tổng quát về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
  các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh . 45
  2.2.2. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank Hà Tĩnh . 47
  2.2.3. Công tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại VietinBank
  Hà Tĩnh . 50
  2.2.4. Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại VietinBank Hà Tĩnh 53
  2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay khách hàng cá nhân của
  VietinBank Hà Tĩnh . 60
  2.3.1. Những kết quả đạt được . 60
  2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 62
  Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐỐI VỚI
  KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI VIETINBANK HÀ TĨNH 67
  3.1. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại
  VietinBank Hà Tĩnh . 67
  3.1.1. Định hướng phát triển của VietinBank Hà Tĩnh 67
  3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân
  tại VietinBank Hà Tĩnh 70 3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá nhân tại
  VietinBank Hà Tĩnh . 71
  3.2.1. Hoàn thiện chính sách tín dụng 71
  3.2.2. Nâng cao chất lượng Marketing dịch vụ ngân hàng cá nhân . 72
  3.2.3. Nâng cao trình độ Cán bộ công nhân viên . 75
  3.2.4. Cải thiện quy trình, thủ tục cho vay khách hàng cá nhân 77
  3.2.5. Cải thiện cơ sở vật chất, hạ tầng, công nghệ 78
  3.2.6. Tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra, kiểm soát . 78
  3.3. Kiến nghị . 80
  3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước và Chính phủ 80
  3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 81
  3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 84
  KẾT LUẬN . 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 92

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status