Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân

  MỤC LỤC

  Danh mục từ viết tắt i
  Danh mục bảng biểu . ii
  Danh mục sơ đồ biểu đồ iii
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC KIỂM
  SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN .5
  1.1. Những vấn đề cơ bản về vốn đầu tư XDCB từ NSNN . 5
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của vốn đầu tư XDCB từ NSNN 5
  1.1.2. Vai trò của vốn đầu tư XDCB từ NSNN 6
  1.1.3. Phân loại vốn đầu tư XDCB từ NSNN 6
  1.2. Kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước 8
  1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB . 8
  1.2.2. Sự cần thiết kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB . 9
  1.2.3. Nội dung kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB 10
  1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi vốn 17
  1.3.Kinh nghiệm về công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc
  một số địa phương 19
  1.3.1. Kinh nghiệm tại KBNN quận Cầu Giấy 19
  1.3.2. Kinh nghiệm tại KBNN quận Tây Hồ 22
  1.4 Một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng đối với KBNN quận Thanh
  Xuân . 24
  1.4.1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện: 24
  1.4.2. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư: . 25
  1.4.3. Thực hiện công tác thanh tra kiểm tra nội bộ: 26
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 28

  2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu: Phương pháp định lượng .28
  2.2. Phương pháp xử lý dữ liệu . 29
  2.2.1.Tiến hành khảo sát, phát phiếu và thu thập số liệu điều tra . 29
  2.2.2. Phân tích số liệu khảo sát . 29
  2.2.3 Đánh giá kết quả xử lý số liệu . 29
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU
  TƯ XDCB QUA KBNN QUẬN THANH XUÂN GIAI ĐOẠN 2010 - 2014 31
  3.1. Khái quát về Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân . 31
  3.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân 31
  3.1.2. Khái quát chung về KBNN quận Thanh Xuân . 32
  3.2. Đánh giá công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN quận
  Thanh Xuân giai đoạn 2010 – 2014 . 36
  3.2.1. Quy trình thực hiện công tác kiểm soát chi 36
  3.2.2. Nguyên tắc kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN quận
  Thanh Xuân . 39
  3.2.3. Nội dung kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN quận
  Thanh Xuân 42
  3.2.4. Kết quả đạt được . 49
  3.2.5 Hạn chế 66
  3.2.6. Nguyên nhân của những hạn chế 71
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KBNN
  QUẬN THANH XUÂN 74
  4.1. Định hướng kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN quận Thanh Xuân
  trong giai đoạn tới . 74
  4.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB
  qua KBNN quận Thanh Xuân . 77 4.2. 1.Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN . 77
  4.2.2. Tăng cường sự phối hợp với chủ đầu tư và cơ quan tài chính 84
  4.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ . 86
  4.2.4. Tăng cường công tác nâng cao nghiệp vụ 88
  4.2.5. Ứng dụng công nghệ thông tin . 90
  KẾT LUẬN 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

  Xem Thêm: Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status