Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y tại Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y tại Hà Nội

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG . ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . iii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ
  NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC THÚ
  Y . 9
  1.1. Một số vấn đề lý luận chung về sản xuất kinh doanh thuốc thú y . 9
  1.1.1. Khái niệm cơ bản về thuốc thú y . 9
  1.1.2. Nhiệm vụ chính cơ bản của thuốc thú y . 10
  1.2. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y . 11
  1.2.1. Nguyên nhân phải quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y . 12
  1.2.2. Khái niệm chung về quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh
  doanh thuốc thú y . 13
  1.2.3. Một số đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y 16
  1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y 16
  1.3. Quản lý nhà nước về thú y tại Hà Nội . 17
  1.3.1. Quản lý nhà nước về lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc thú y 17
  1.3.2. Về điều kiện sản xuất kinh thuốc thú y 18
  1.3.3. Điều kiện kinh doanh thuốc thú y . 20
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG SẢN
  XUẤT KINH DOANH THUỐC THÚ Y TẠI HÀ NỘI . 24
  2.1. Ngành thú y Việt Nam và tình hình sản xuất kinh doanh thuốc thú y
  trên địa bàn Hà nội 24
  2.1.1. Ngành thú y và vai trò của thuốc thú y trong phát triển chăn nuôi ở Việt
  Nam 24
  2.1.2. Tình hình sản xuất thuốc thú y của Việt Nam giai đoạn 1992-2013 . 27
  2.2. Sản xuất thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội (bao gồm cả Hà Tây cũ) . 33
  2.2.1. Sản xuất thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 1995-2013 33
  2.2.2 Quản lý Nhà nước về sản xuất kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà
  Nội 35 2.3. Thực trạng kinh doanh thuốc thú y tại Hà Nội giai đoạn 1991 – 2013. . 38
  2.4. Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước trong sản
  xuất thuốc thú y tại Hà Nội. 42
  2.4.1 Thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất thực hiện lộ trình GMP . 42
  2.4.2 Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động
  kinh doanh thuốc thú y tại Hà Nội. 44
  2.5. Tồn tại trong quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh
  doanh thuốc thú y tại Hà Nội 49
  2.5.1 Một số tồn tại trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh thuốc
  thú y tại Hà Nội 49
  2.5.2 Nguyên nhân của những tồn tại . 50
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN QUẢN LÝ
  NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUÁT VÀ KINH DOANH
  THUỐC THÚ Y TẠI HÀ NỘI . .
  3.1 Triển vọng của hoạt động sản xuất kinh doanh ngành thuốc thú y Hà
  Nội 53
  3.1.1. Dự báo tình hình kinh tế xã hội thế giới trong và ngoài nước ảnh hưởng
  đến sản xuất kinh doanh thuốc thú y tại Hà Nội 2014-2025. 53
  3.1.2. Ảnh hưởng của môi trường vĩ mô của kinh tế nông nghiệp đến thị trường
  thuốc thú y Hà Nội. 54
  3.2. Định hướng và mục tiêu cho thị trường thuốc thú y Hà Nội . 57
  3.2.1. Định hướng phát triển 57
  3.2.2. Mục tiêu cần đạt được 58
  3.3. Những giải pháp cụ thể phát triển ngành sản xuất kinh doanh thuốc
  thú y tại Hà Nội 59
  3.3.1. Củng cố và xây dựng cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện 5 mục tiêu lớn. 59
  3.3.2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và năng lực khoa học công nghệ
  trong sản xuất kinh doanh thuốc thú y tại Hà Nội . 60
  3.3.3 Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ sản xuất
  thuốc thú y và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y . 62
  KẾT LUẬN 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

  Xem Thêm: Hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y tại Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc thú y tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status