Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  iii
  MỤC LỤC
  Trang

  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CỞ SỞ LÝ
  LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 4
  1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu 4
  1.2. Cơ sở lý luận về hoạt động giải phóng mặt bằng . 5
  1.2.1. Khái niệm, sự cần thiết của hoạt động giải phóng mặt bằng 5
  1.2.2. Nội dung, tiêu chí đánh giá hoạt động giải phóng mặt bằng 8
  1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giải phóng mặt bằng 18
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 22
  2.1. Cơ sở lý luận nghiên cứu 22
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 22
  2.2.1. Mục đích nghiên cứu . 22
  2.2.2. Thu thập dữ liệu 23
  2.2.3. Phân tích dữ liệu 24
  2.3. Địa điểm nghiên cứu . 24
  2.4. Kỹ thuật và công cụ phân tích . 24
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT
  BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 25
  3.1. Giới thiệu sơ bộ về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và hoạt động giải
  phóng mặt bằng trên địa bàn 25
  3.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế, xã hội của
  huyện Diễn Châu . 25
  3.1.2. Kết quả về giải phóng mặt bằng của một số dự án lớn trên địa bàn
  huyện Diễn Châu . 29 iv
  3.2. Thực trạng về hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Diễn
  Châu trong giai đoạn (2010 - 2014) . 34
  3.2.1. Thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . 34
  3.2.2. Thực trạng việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 38
  3.2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng 44
  3.2.4. Thực trạng kiểm soát công tác giải phóng mặt bằng 49
  3.3. Những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giải phóng mặt bằng tại huyện
  Diễn Châu và nguyên nhân 51
  3.3.1. Những tồn tại, hạn chế 51
  3.3.2. Nguyên nhân . 52
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG GIẢI
  PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 54
  4.1. Nhóm giải pháp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng . 54
  4.1.1. Hoàn chỉnh bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 54
  4.1.2. Quản lý kế hoạch sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch phát
  triển đô thị của tỉnh . 54
  4.2. Nhóm giải pháp về xây dựng chính sách bồi thường, giải phóng mặt
  bằng 55
  4.2.1. Giải pháp về trình tự, thủ tục thu hồi đất để đầu tư dự án 55
  4.2.2. Giải pháp về xây dựng chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư 57
  4.3. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
  định cư. . 63
  4.3.1. Sự phối hợp giữa đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng
  với các phòng ban, bộ phận thuộc UBND huyện Diễn Châu và chính
  quyền cấp xã 63
  4.3.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về đất đai,
  bồi thường hỗ trợ, GPMB khi nhà nước thu hồi đất . 66 v
  4.3.4. Các biện pháp hành chính trong một số trường hợp người bị thu
  hồi đất chống đối không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất 70
  4.4. Giải pháp về kiểm soát thực hiện giải phóng mặt bằng 72
  4.5. Kiến nghị . 73
  4.5.1. Kiến nghị với UBND tỉnh Nghệ An . 73
  4.5.2. Kiến nghị với UBND huyện Diễn Châu . 74
  KẾT LUẬN . 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 77

  Xem Thêm: Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động giải phóng mặt bằng trên địa bàn Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status