Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Vinh đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Vinh đến năm 2020

  3
  MỤC LỤC

  Danh mục các chữ viết tắt i
  Danh mục các Bảng iii
  Danh mục các Biều đồ . iv
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài 2
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6
  5. Phương pháp nghiên cứu . 7
  6. Kết cấu của đề tài . 7
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY HOẠCH 8
  1.1. Khái niệm 8
  1.2. Bản chất chất hoạch định phát triển . 8
  1.3. Đặc điểm quy hoạch phát triển 10
  1.4. Vai trò, chức năng và yêu cầu đặt ra cho quy hoạch 10
  1.5. Nội dung tổng quát của quy hoạch phát triển . 11
  1.6. Kinh nghiệm quy hoạch phát triển . 13
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH . 15
  2.1.Một số nét chính về điều kiến phát triển kinh tế xã hội . 15
  2.1.1. Các yếu tố tự nhiên 15
  2.1.2. Các yếu tố xã hội . 24
  2.2. Khái lược về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố . 27
  2.3. Kết quả triển khai quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội thành phố 29
  2.3.1. Quy mô, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 29
  2.3.2. Kết quả trên một số lĩnh vực khác . 34
  2.4. Những vấn đề đặt ra trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế . 38 3
  2.5. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế . 39
  2.5.1. Công nghiệp . 39
  2.5.2. Dịch vụ . 40
  2.5.3. Nông nghiệp . 43
  2.5.4. Khoa học - công nghệ . 44
  2.5.5. Giáo dục và đào tạo 45
  2.5.6. Y tế . 47
  2.5.7. Văn hóa - Thể dục thể thao . 47
  2.5.8. Thu nhập việc làm và các vấn đề xã hội 48
  2.5.9. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 49
  2.6. Đánh giá về thành tựu, tồn tại và yếu kém trong công tác quy hoạch . 55
  2.6.1. Về thành tựu . 55
  2.6.2. Tồn tại và yếu kém 57
  CHƯƠNG 3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG, QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
  VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY HOẠCH KT - XH TP.VINH . 62
  3.1. Những yếu tố mới ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội
  thành phố 62
  3.1.1. Bối cảnh quốc tế . 62
  3.1.2. Bối cảnh trong nước 66
  3.1.3. Đánh giá chung . 69
  3.2. Quan điểm và mục tiêu hoàn thiện quy hoạch phát triển KT-XH . 73
  3.2.1. Quan điểm phát triển . 73
  3.2. Các mục tiêu phát triển 74
  3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội . 76
  3.3.1. Giải pháp về kinh tế . 76
  3.3.2. Giải pháp về quản lý đô thị, đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản 78
  3.3.3. Giải pháp về văn hoá, xã hội . 81
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black, Not Highlight
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black, Not Highlight
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black, Not Highlight
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black 3.3.4. Giải pháp về hoạt động thanh tra, tư pháp . 83
  3.3.5. Giải pháp về quốc phòng, an ninh . 84
  3.3.6. Giải pháp về công tác chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính 84
  KẾT LUẬN 87
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

  Formatted: Font: Italic, Font color: Black
  Formatted: Font: Italic, Font color: Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black
  Formatted: Font: Not Bold, Italic, Font color:
  Black, Italian (Italy)

  Xem Thêm: Hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Vinh đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thành phố Vinh đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status