Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC

  Danh mục các chữ viết tắt i
  Danh mục các hình ii
  Danh mục các bảng iii
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN
  QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO
  THÔNG ĐƯỜNG BỘ . 4
  1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 4
  1.2. Một số vấn đề lý luận về quy hoạch phát triển giao thông đường bộ . 11
  1.2.1. Quy hoạch và quy hoạch phát triển giao thông đường bộ 11
  1.2.2. Vai trò, chức năng và nguyên tắc quy hoạch phát triển giao thông
  đường bộ 13
  1.2.3. Nội dung quy hoạch phát triển giao thông đường bộ 16
  1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển giao thông đường
  bộ trên địa bàn cấp tỉnh . 18
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 22
  2.1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng 22
  2.1.1. Phương pháp luận dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá . 22
  2.1.2. Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải hành khách . 24
  2.1.3. Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp . 24
  2.2. Địa điểm nghiên cứu . 28
  2.2.1. Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Hà Giang . 28
  2.2.2. Hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội 32
  Chương 3 THỰC TRẠNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG
  ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG . 34 3.1. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển giao thông đường bộ . 34
  3.1.1. Mục tiêu phát triển giao thông đường bộ 34
  3.1.2. Dự báo tổng khối lượng vận tải . 38
  3.1.3. Phương án quy hoạch tổng thể phát triển giao thông đường bộ tỉnh
  Hà Giang 43
  3.1.4. Xây dựng các chính sách thực hiện quy hoạch . 62
  3.2. Tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển giao thông đường bộ Hà Giang . 76
  3.3. Kiểm tra, giám sát quy hoạch phát triển giao thông đường bộ Hà Giang . 78
  3.4. Đánh giá chung về quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Hà
  Giang 79
  3.4.1. Đánh giá theo các chỉ tiêu quy hoạch giai đoạn 2009-2013 . 79
  3.4.2. Đánh giá theo nội dung quy hoạch 83
  Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY HOẠCH
  PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỈNH HÀ GIANG GIAI
  ĐOẠN 2014- 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 86
  4.1. Quan điểm quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường bộ của Hà
  Giang đến năm 2020 . 86
  4.2. Các giải pháp chính sách chủ yếu hoàn thiện quy hoạch phát triển giao
  thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Giang . 87
  4.2.1. Giải pháp về quản lý nhà nước 87
  4.2.2. Giải pháp, chính sách tạo vốn phát triển giao thông đường bộ . 90
  4.2.3. Giải pháp về khoa học công nghệ . 94
  4.2.4. Giải pháp về bảo trì . 95
  4.2.5. Đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong quy hoạch phát
  triển giao thông đường bộ . 96
  4.2.6. Đảm bảo an toàn giao thông trong quy hoạch phát triển giao thông
  đường bộ 96 4.2.7. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển
  giao thông đường bộ 97
  4.2.8. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển giao thông
  đường bộ trên địa bàn Hà Giang . 97
  4.3. Một số khuyến nghị . 99
  KẾT LUẬN . 100
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102

  Xem Thêm: Hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status