Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . ii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ iii
  MỞ ĐẦU . 1
  1.1.Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 2
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  1.4. Những đóng góp của luận văn . 3
  1.5. Kết cấu của luận văn 3
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ
  KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH
  DOANH CÁ THỂ . 4
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 4
  1.2. Thuế và quản lý thuế 6
  1.2.1. Quan niệm và vai trò của thuế đối với phát triển kinh tế - xã hội . 6
  1.2.2. Quan niệm và vai trò của quản lý thuế . 9
  1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 11
  1.3.1. Quan niệm và đặc điểm quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 11
  1.3.2. Đối tượng, mục tiêu quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 14
  1.3.3. Tổ chức thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 16
  1.3.4. Kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 21
  1.4. Những nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết quản lý thuế đối với hộ kinh
  doanh cá thể . 22
  1.4.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá
  thể 22

  1.4.2. Sự cần thiết quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 26
  1.5. Kinh nghiệm về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể của một số địa
  phương trong nước 28
  1.5.1. Tổng quan kinh nghiệm về quản lý thuế của một số địa phương trong nước . 28
  1.5.2. Những bài học kinh nghiệm về quản lý thuế đối với Chi cục Thuế huyện Quế Võ,
  tỉnh Bắc Ninh . 33
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36
  2.1. Cách tiếp cận 36
  2.1.1. Các phương pháp luận 36
  2.1.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thuể 37
  2.2. Thiết kế nghiên cứu 38
  2.2.1. Câu hỏi nghiên cứu 38
  2.2.2. Khung nghiên cứu 39
  2.3. Phương pháp thu thập số liệu, thông tin 40
  2.3.1. Thu thập thông tin thứ cấp 40
  2.3.2. Thu thập thông tin sơ cấp 41
  2.4. Phương pháp xử lý số liệu 42
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ
  THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 43
  3.1. Điều kiện kinh tế - xã hội và khái quát hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
  huyện Quế Võ 43
  3.1.1. Điều kiện kinh tế - xã hội . 43
  3.1.2. Khái quát hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Quế Võ . 45
  3.2. Hiện trạng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện
  Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 47
  3.2.1. Xác định mục tiêu, đối tượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể47
  3.2.2. Tổ chức thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 48

  3.2.3. Kiểm tra, giám sát thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 62
  3.3. Đánh giá chung về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
  huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh . 66
  3.3.1. Những thành tựu 66
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế 71
  Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ
  ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH
  BẮC NINH 77
  4.1. Bối cảnh và xu hướng phát triển hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện
  Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 77
  4.1.1. Bối cảnh trong nước và địa phương ảnh hưởng đến quản lý thuế đối với hộ kinh
  doanh cá thể 77
  4.1.2. Xu hướng phát triển của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Quế Võ 80
  4.2. Phương hướng hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên
  địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 81
  4.3. Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế đối hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
  huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh . 86
  4.3.1. Xác định đúng mục tiêu, đối tượng quản lý thuế . 86
  4.3.2. Tổ chức tốt việc thực hiện quản lý thuế . 87
  4.3.3. Nâng cao hiệu lực bộ máy và trình độ đội ngũ cán bộ quản lý thuế . 93
  4.3.4.Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
  cá thể. 94
  4.3.5. Thực hiện tốt việc áp dụng công nghệ hiện đại vào quản lý thuế đối với hộ kinh
  doanh cá thể 96
  4.3.6. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ về thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 97
  4.4. Kiến nghị của tác giả 100
  KẾT LUẬN 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 102
  Tiếng Việt: . 102
  Website: . 104
  PHỤ LỤC 1 . 105
  PHỤ LỤC 2 . 108

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status