Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở thành phố Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở thành phố Hà Nội

  MỤC LỤC

  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn . ii
  Danh mục các từ viết tắt i
  Danh mục bảng biểu . ii
  MỞ ĐẦU 1
  Câu hỏi nghiên cứu chính . 2
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ
  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 4
  1.1. Tổng quan tài liệu . 4
  1.2. Những vấn đề chung về khoa học và công nghệ 7
  1.2.1. Một số khái niệm cơ bản về khoa học và công nghệ 7
  1.2.2. Vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội
  nước ta hiện nay 10
  1.3. Quản lý nhà nước đối với khoa học và công nghệ ở địa phương . 12
  1.3.1. Khái niệm và nội dung quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 12
  1.3.2. Nội dung quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 14
  1.3.3. Các nguyên tắc quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 17
  1.3.4. Các công cụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ . 19
  1.3.5. Hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo
  qui định pháp luật hiện hành . 20
  1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại
  tành phố Hà Nội 23
  1.4.1 Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 23
  1.4.2 Năng lực khoa học và công nghệ . 25
  1.4.3 Cơ sở hạ tầng khoa học và công nghệ . 27
  1.5. Kinh nghiệm hoàn thiện quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ và
  một số bài học kinh nghiệm cho Hà Nội 28

  1.5.1. Kinh nghiệm của một số nước trong quản lý nhà nước về khoa học và
  công nghệ . 28
  1.5.2. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở địa phương
  trong nước. 32
  1.5.3. Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm quản lý khoa học, công nghệ ở trong
  và ngoài nước đối với thành phố Hà Nội. . 33
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  2.1. Phương pháp nghiên cứu . 34
  2.1.1. Phương pháp thu thập thông tin, số liệu . 34
  2.1.2. Phương pháp phân tích, xử lý thông tin 35
  2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 36
  2.2.1. Địa điểm thực hiện nghiên cứu . 36
  2.2.2. Thời gian thực hiện nghiên cứu 37
  2.3. Các công cụ, phương pháp phân tích số liệu, dữ liệu sơ cấp, thứ cấp 37
  2.4. Hệ thống các văn bản sử dụng trong nghiên cứu đề tài . 37
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ
  CÔNG NGHỆ TẠI HÀ NỘI 38
  3.1. Tình hình hoạt động Khoa học và Công nghệ tại Hà Nội 38
  3.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến phát triển khoa
  học và công nghệ của thành phố Hà Nội. . 38
  3.1.2. Tiềm lực và thực trạng khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội 42
  3.1.3. Tình hình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong một số lĩnh
  vực trên địa bàn thành phố 47
  3.1.4. Đánh giá chung về kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thành phố
  Hà Nội những năm qua . 52
  3.2. Thực trạng quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ tại Thành
  phố Hà Nội 54
  3.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ . 54
  3.2.2. Triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về khoa học và công nghệ 54

  3.2.3. Tình hình quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ . 56
  3.2.4. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 68
  3.3. Đánh giá chung về thực trạng Khoa học và Công nghệ, Quản lý nhà nước
  về Khoa học và Công nghệ tại thành phố Hà Nội 68
  CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ
  NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  . 74
  4.1. Phương hướng và mục tiêu hoàn thiện quản lý nhà nước về Khoa học và
  Công nghệ 74
  4.1.1. Quan điểm phát triển khoa học và công nghệ 74
  4.1.2. Mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội 75
  4.1.3. Định hướng xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu để
  phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội 76
  4.2. Các giải pháp chủ yếu hoàn thiện quản lý nhà nước về Khoa học và Công
  nghệ tại thành phố Hà Nội 77
  4.2.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về khoa học và công nghệ ở các cấp, các
  ngành và mọi người 77
  4.2.2. Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và kế hoạch phát triển khoa học và
  công nghệ . 79
  4.2.3. Đổi mới công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực 82
  4.2.4. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động KH & CN 84
  KẾT LUẬN 87
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở thành phố Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status