Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU . ii
  DANH MỤC HÌNH VẼ . iii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ . iv
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN THU BẢO HIỂM XÃ
  HỘI BẮT BUỘC . 1
  1.1. Một số vấn đề cơ bản về bảo hiểm xã hội 1
  1.1.1. Tính tất yếu cho sự ra đời của bảo hiểm xã hội 1
  1.1.2. Khái niệm về bảo hiểm xã hội 2
  1.1.3. Qũy bảo hiểm xã hội . 4
  1.2. Quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội . 6
  1.2.1. Khái niệm về quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội 6
  1.2.2. Vai trò của công tác thu bảo hiểm xã hội 7
  1.2.3. Chức năng của quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội 9
  1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội 13
  1.3. Những quy phạm pháp luật chủ yếu điều chỉnh công tác quản lý thu bảo
  hiểm xã hội ở Việt Nam 15
  1.4. Kinh nghiê ̣m quản lý nguồn thu Bảo hiểm xã hội . 17
  1.4.1. Kinh nghiê ̣m quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội mô ̣t số nước trên thế
  giới . 17
  1.4.2. Kinh nghiê ̣m mô ̣t số tỉnh, thành phố tại Việt Nam . 20
  1.4.3. Bài học kinh nghiê ̣m đối với bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 22

  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ
  HỘI BẮT BUỘC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  PHÚ THỌ 24
  2.1. Giới thiệu chung về bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ . 24
  2.1.1. Khái quát về tỉnh Phú Thọ 24
  2.1.2. Vài nét về cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 24
  2.2. Thực trạng công tác quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc từ các
  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ . 29
  2.2.1. Công tác lập kế hoạch thu BHXHBB . 30
  2.2.2. Công tác tổ chức quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc . 33
  2.2.3. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 43
  2.2.4. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quản lý thu BHXH bắt buộc . 45
  2.3. Đánh giá về thực trạng công tác quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt
  buộc của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua 47
  2.3.1. Những mă ̣t đã đa ̣t được . 47
  2.3.2. Những mă ̣t còn tồn ta ̣i . 49
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém 51
  Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN THU BẢO
  HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI 55
  CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ . 55
  3.1. Định hướng và mục tiêu hoàn thiện quản lý nguồn thu của Bảo hiểm xã
  hội tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới 55
  3.1.1. Định hướng hoàn thiện quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 55
  3.1.2. Mục tiêu quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc . 56
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nguồn thu BHXH đến
  năm 2015 . 56
  3.2.1. Giải pháp hoàn thiện về điều kiện và căn cứ pháp lý . 56 3.2.2. Giải pháp xây dựng kế hoạch thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 60
  3.2.3. Giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức thực hiện công tác thu Bảo
  hiểm xã hội. . 61
  3.2.5. Ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý thu BHXH 63
  3.2.6. Giải pháp về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm . 64
  3.2.7. Về chế tài xử phạt . 65
  3.2.8. Về triển khai các biện pháp xử lý nợ Bảo hiểm xã hội . 66
  3.2.9. Một số giải pháp khác. . 67
  3.3. Kiến nghị 68
  3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 68
  3.3.2. Kiến nghị với Bảo hiểm xã hội Việt Nam 70
  3.3.3. Kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền địa phương 72
  KẾT LUẬN . 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 76

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý nguồn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status