Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Đối tượng nghiên cứu . 2
  3. Phạ m vi nghiên cứu . 2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  5. Ý nghĩa khoa họ c và thực tiễn của đề tài 3
  6. Bố cục của luận văn 3
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ MỘT
  SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  CẤP HUYỆN 4
  1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài . 4
  1.2. Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện12
  1.2.1. Ngân sách nhà nước 12
  1.2.2.Nội dung và nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 26
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 35
  2.1. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng . 35
  2.2. Địa điểm nghiên cứu 38
  Bảng số 01: Hiện trạ ng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế huyện Diễn Châu từ năm 2020
  đến năm 2014 39
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH HUYỆN DIỄN CHÂU
  GIAI ĐOẠN 2010-2014 . 40
  3.1. Điều kiện tự nhiên huyện Diễn Châu . 40
  3.2. Bộ máy quản lý NSNN trên địa bàn huyện Diễn Châu . 41
  3.3. Cơ chế phân cấp quản lý NSNN trên địa bàn huyện Diễn Châu . 44
  3.3.1. Phân cấp quản lý thu ngân sách địa phương . 45 3.3.2. Phân cấp quản lý nhiệm vụ chi ngân sách địa phương . 47
  3.3.3. Định mức phân bổ chi ngân sách 50
  3.4. Thực trạ ng chu trình quản lý ngân sách nhà nước . 50
  3.4.1. Công tác lập dự toán ngân sách nhà nước . 50
  3.4.2. Chấp hành ngân sách nhà nước . 52
  3.4.3.Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán ngân sách nhà nước 63
  3.5. Đánh giá về thực trạ ng công tác quản lý ngân sách huyện Diễn Châu 65
  3.5.1. Những kết quả đạ t được 65
  3.5.2. Những tồn tạ i, hạ n chế 69
  CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU 75
  4.1. Định hướng chung 75
  4.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý ngân sách huyện Diễn Châu 77
  4.2.2. Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán . 78
  4.2.3. Tăng cườ ng công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát c ác nguồn thu 79
  4.2.4. Phát triển, khai thác và nuôi dưỡ ng các nguồn thu mới 81
  4.2.5. Nâng cao vai trò kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước 81
  4.2.6. Hoàn thiện một số vấn đề chủ yếu trong cơ chế quản lý ngân sách xã . 82
  4.3.1. Đối với Chính phủ: 83
  4.3.2. Đối với UBND tỉnh Nghê ̣ An: 85
  4.3.3. Đối với UBND huyện Diễn Châu: 86
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status