Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc tế Shengly Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc tế Shengly Việt Nam

  MỤC LỤC


  Danh mục các từ viết tắt . i
  Danh mục bảng ii
  Danh mục hình . iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN
  VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001 :
  2008 . 5
  1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5
  1.1.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu trong nước 5
  1.1.2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ngoài nước . 7
  1.2. Khái quát chung về chất lượng và quản lý chất lượng 9
  1.2.1. Khái niệm chất lượng và quản lý chất lượng 9
  1.2.2.Các nguyên tắc quản lý chất lượng 11
  1.3. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng
  cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 14
  1.3.1. Khái niệm 14
  1.3.2. Lợi ích, điều kiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
  chuẩn ISO 9001:2008 đối với doanh nghiệp 15
  1.3.3. Nội dung của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
  9001: 2008 . 16
  1.3.4. Một số đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa và mức độ sẵn sàng áp
  dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. . 17
  1.3.5. Các tiêu chí đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
  ISO 9001: 2008 trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 18
  1.3.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất
  lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại doanh nghiệp vừa và nhỏ . 20
  1.4. Kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
  ISO 9001:2008 của một số doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm cho công
  ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam 22
  1.4.1. Kinh nghiệm hoàn thiện hệ thống quản lý chât lượng theo tiêu
  chuẩn ISO 9001:2008 ở một số doanh nghiệp 22
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho công ty TNHH Sản xuất Thương mại
  Quốc tế Shengli Việt Nam . 24
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  2.1. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 26
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 26
  2.2.1.Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp . 26
  2.2.2. Phương pháp lô gich và phương pháp lịch sử 27
  2.3. Nguồn dữ liệu thu thập phục vụ đề tài nghiên cứu . 27
  2.4. Phân loại tài liệu, số liệu 28
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
  THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT
  THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SHENGLI VIỆT NAM 29
  3.1. Khái quát về công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt
  Nam . 29
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 29
  3.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty 31
  3.1.3. Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại công ty . 34
  3.1.4. Những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng Hệ thống quản lý
  chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại công ty Shengli hiện nay . 41
  3.2. Phân tích thực trạng hệ thống quản lý chất lượng của công ty TNHH
  Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam 42
  3.2.1. Quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
  tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty Shengli. 42
  3.2.2. Nội dung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008
  tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam . 44
  3.3. Thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của việc áp dụng hệ thống quản lý
  chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại công ty TNHH Sản xuất
  Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam . 65
  3.3.1. Những thành tựu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
  chuẩn ISO tại công ty 65
  3.3.2. Ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của việc áp dụng hệ thống quản
  lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty TNHH Sản
  xuất Thương mại Quốc tế Shengli Việt Nam . 70
  CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
  CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY
  TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SHENGLI VIỆT NAM 72
  4.1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo
  tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc
  tế Shengli Việt Nam 72
  4.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
  chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế
  Shengli Việt Nam . 72
  4.1.2. Nguyên tắc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
  chuẩn ISO 9001: 2008 73 4.2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo
  tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế
  Shengli Việt Nam 74
  4.2.1. Hoàn thiện hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
  ISO 9001:2008 tại công ty 74
  4.2.2. Một số giải pháp về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
  theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 83
  KẾT LUẬN 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc tế Shengly Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc tế Shengly Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001.2008 tại Công ty TNHH sản xuất Thương mại Quốc tế Shengly Việt Nam

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status