Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác triển khai dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận Cầu giấy Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác triển khai dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận Cầu giấy Hà Nội

  1
  Mục lục
  Danh mục bảng biểu, sơ đồvà chữ viết tắt 3
  Danh mục các hình 4
  PHẦN MỞ ĐẦU .5
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG TRUYỀN
  THÔNG NỘI BỘ CỦA NGÀNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 13
  1.1. Truyền thông nội bộ .13
  1.1.1. Khái niệm truyền thông nội bộ 13
  1.1.2. Đặc điểm truyền thông nội bộ .14
  1.1.3. Vai trò truyền thông nội bộ 15
  1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới truyền thông nội bộ .19
  1.1.5. Tầm quan trọng của truyền thông nội bộ trong tổ chức 20
  1.2. Nội dung của hoạt động truyền thông nội bộ 20
  1.2.1. Tổ chức các sự kiện nội bộ (events) . 21
  1.2.2. Phát hành bản tin nội bộ (newsletter, newspapers) . 21
  1.2.3. Vận hành website nội bộ: . . 22
  1.2.4. Các hoạt động truyền thông khác . 23
  1.3. Tiêu chí và phương pháp đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ .26
  1.3.1. Tiêu chí đánh giá hoạt động truyền thông nội bộ . .26
  1.3.2. Phương pháp hoạt động truyền thông nội bộ . .27
  1.4. Kinh nghiệm triển khai hoạt động truyền thông nội bộ của một số doanh
  nghiệp viễn thông Việt Nam .29
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG
  NỘI BỘ CÔNG TY THÔNG TIN DI ĐỘNG VMS .36
  2.1. Tổng quan Công ty thông tin di động VMS .36
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TT di động VMS 36
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn .36
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức .37
  2.1.4. Định vị thương hiệu .46
  2.2. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Công ty VMS . 46
  2.2.1 Thị trường thông tin di động Việt Nam . 46

  2
  2.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty VMS 52
  2.3. Thực trạng hoạt động truyền thông nội bộ tại Công ty VMS 57
  2.3.1. Thực trạng hoạt động tổ chức các sự kiện nội bộ . .57
  2.3.2. Thực trạng Phát hành bản tin nội bộ . 61
  2.2.3. Thực trạng Vận hành website nội bộ .68
  2.2.4. Các hoạt động truyền thông nội bộ khác .72
  2.4. Đánh giá chung .73
  2.3.1. Những kết quả đạt được .73
  2.3.2. Những hạn chế và những nguyên nhân .74
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU
  QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ CÔNG TY THÔNG TIN
  DI ĐỘNG VMS TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐÊN NĂM 2020 76
  3.1. Mục tiêu phát triển và định hướng Công ty thông tin di động VMS
  đến năm 2020 76
  3.1.1. Mục tiêu phát triển và định hướng giá trị văn hóa của Công ty
  thông tin di động VMS . 76
  3.1.2. Chiến lược phát triển của Công ty thông tin di động VMS .77
  3.2 . Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông nội bộ tại
  Công ty thông tin di động VMS . 79
  3.2.1. Nhóm giải pháp về tổ chức các sự kiện nội bộ 79
  3.2.2. Nhóm giải pháp về phát hành bản tin nội bộ . 81
  3.2.3. Nhóm giải pháp về vận hành website nội bộ . . 81
  3.2.4. Các giải pháp khác . 87
  3.3 . Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông nội bộ tại Công
  ty thông tin di động VMS 88
  KẾT LUẬN . . 89
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ . 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác triển khai dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận Cầu giấy Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác triển khai dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận Cầu giấy Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status