Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC

  Danh sách các từ viết tắt i
  Danh mục bảng biểu ii
  Danh mục hình ii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG
  VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI 5
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu . 5
  1.1.1. Các công trình về công tác quản lý đối với đất đai nói chung 5
  1.1.2. Các công trình về công tác quản lý đất đai ở Hà Giang . 10
  1.1.3. Đánh giá tổng quan 13
  1.2. Khái lược về Quản lý đối với đất đai 13
  1.2.1. Vai trò, đặc điểm của đất đai . 13
  1.2.2. Khái niệm, vai trò, sự cần thiết phải quản lý đất đai . 17
  1.3. Nội dung quản lý đất đai . 22
  1.3.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về
  quản lý, sử dụng đất đai . 22
  1.3.2. Triển khai công tác kỹ thuật và nghiệp vụ địa chính . 23
  1.3.3 Giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất. 25
  1.3.4. Quản lý tài chính đất đai 27
  1.3.5. Giám sát, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại trong quản lý
  và sử dụng đất đai 28
  1.4. Công cụ và phương pháp quản lý đất đai . 30
  1.4.1. Công cụ quản lý đất đai . 30
  1.4.2. Phương pháp quản lý đất đai . 33
  1.5. Các nhân tố tác động đến quản lý đất đai . 36
  1.5.1. Điều kiện tự nhiên 36
  1.5.2. Nhân tố về kinh tế-xã hội . 37
  1.5.3. Nhân tố pháp luật . 39
  1.5.4. Nhân tố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất . 40
  1.5.5. Nhân tố về sự phát triển khoa học và công nghệ . 41
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  2.1. Phương pháp thu thập thông tin 42
  2.2. Các phương pháp xử lý số liệu, thông tin 43
  CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN
  HUYỆN BẮC MÊ,TỈNH HÀ GIANG . 46
  3.1. Một số điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bắc Mê ảnh
  hưởng tới công tác quản lý đất đai. . 46
  3.1.1. Vị trí địa lý và ranh giới địa chính . 46
  3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội. 47
  3.1.3. Đánh giá chung về ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã
  hội ở huyện Bắc Mê đối với công tác quản lý đất đai 48
  3.2. Thực trạng cơ quan chuyên môn quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bắc
  Mê 51
  3.2.1. Về bộ máy tổ chức 51
  3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý đất đai . 51
  3.3. Khái lược về hiện trạng sử dụng đất ở huyện Bắc Mê . 53
  3.3.1. Hiện trạng quỹ đất 53
  3.3.2. Hiện trạng sử dụng các loại đất: . 53
  3.3.3. Biến động các loại đất đai giai đoạn 2010-2014 . 56
  3.4. Tình hình quản lý đất đai trên địa bàn huyện Bắc Mê giai đoạn 2010-2014 61
  3.4.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về
  quản lý, sử dụng đất đai . 61
  3.4.2. Triển khai công tác kỹ thuật và nghiệp vụ địa chính . 63
  3.4.3. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích
  sử dụng đất . 70
  3.4.4. Quản lý tài chính về đất đai . 71
  3.4.5. Giám sát, thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại trong quản lý
  và sử dụng đất đai 72
  3.5. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về đất đai . 74
  3.5.1. Kết quả đạt được 74
  3.5.2. Một số hạn chế . 75
  3.5.3. Nguyên nhân của các hạn chế trong quản lý đất đai ở huyện Bắc Mê 77
  CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC MÊ . 80
  4.1. Quan điểm và định hướng quản lý và sử dụng đất đai của huyện Bắc
  Mê trong thời gian tới 80
  4.1.1. Quan điểm quản lý và sử dụng đất trong thời gian tới 80
  4.1.2. Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Bắc Mê 83
  4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đất đai của chính quyền huyện
  Bắc Mê . 84
  4.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và thông tin
  đất đai . 84
  4.2.2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ địa chính 85
  4.2.3. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính về đất đai 86
  4.2.4. Tăng cường quyền hạn và trách nhiệm quản lý đất đai của các cấp 87
  4.2.5. Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử
  dụng đất 87
  4.2.6. Cải tiến, bổ sung và hoàn thiện quy trình giao đất, cho thuê đất và
  chuyển mục đích sử dụng đất . 88 4.2.7. Quản lý chặt chẽ công tác kê khai đăng ký đất đai và cấp giấy
  chứng nhận quyền sử dụng đất 88
  4.2.8. Công tác tài chính về đất đai . 89
  4.2.9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật pháp
  và giải quyết khiếu nại tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai . 89
  4.2.10. Xây dựng chương trình kế hoạch, mục tiêu quản lý đất đai 90
  KẾT LUẬN . 91
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn Huyện Bắc Mê, Tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status