Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC


  Danh mục các từ viết tắt . i
  Danh mục bảng biểu sơ đồ ii
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ KIỂM TRA SAU
  THÔNG QUAN 5
  1.1. Một số vấn đề cơ bản về kiểm tra sau thông quan . 5
  1.1.1 Khái niệm về kiểm tra sau thông quan 5
  1.1.2. Các bộ phận tham gia vào hoạt động kiểm tra sau thông quan 8
  1.1.3. Quan hệ giữa kiểm tra sau thông qu an với một số hoạt động khác
  có liên quan 9
  1.1.4. Vai trò của kiểm tra sau thông quan 11
  1.1.5. Cơ chế kiểm tra sau thông quan của cơ quan Hải quan 12
  1.2. Quy trình tổ chức kiểm tra sau thông quan 17
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm tra sau thông quan 23
  1.3.1. Nhân tố chủ quan . 23
  1.3.2. Nhân tố khách quan: 23
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25
  2.1. Các phương pháp phân tích số liệu . 25
  2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu . 26
  2.2.1. Thu thập dữ liệu quả bảng câu hỏi 26
  2.2.2. Thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp. 28
  CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN
  ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CỦA HẢI QUAN HÀ GIANG . 30
  3.1. Đặc điểm tình hình hoạt động và tổ chức bộ máy của Hải quan Hà
  Giang. . 30

  3.1.1 Đặc điểm địa lý và tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang: 30
  3.1.2. Khái quát về Hải quan Hà Giang 31
  3.2. Hoạt động quản lý kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu
  của Hải quan Hà Giang 41
  3.2.1. Đối tượng Kiểm tra sau thông quan tại Cục Hải quan Hà Giang . 41
  3.2.2. Tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan . 42
  3.2.3. Công tác xử lý vi phạm và khiếu nại 51
  3.3. Đánh giá chung về cơ chế kiểm tra sau thông quan của Hải quan Hà
  Giang 53
  3.3.1 Nhữ ng kết quả đạt đ ược 53
  3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân tồn tại . 56
  CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ KIỂM TRA
  SAU THÔNG QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CỦA HẢI
  QUAN HÀ GIANG . 62
  4.1. Phương hướng hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng
  hóa nhập khẩu của Hải quan Hà Giang . 62
  4.2. Các giải pháp hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng
  hóa nhập khẩu của Hải quan Hà Giang . 64
  4.2.1. Xây dựng cơ chế và phát triển nguồn nhân lực 64
  4.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra sau thông quan . 66
  4.2.3. Hoàn thiện quy trình hoạt động kiểm tra sau thông quan. 67
  4.2.4. Đảm bảo chuyên sâu, chuyên nghiệp của lực lượng kiểm tra sau
  thông quan 67
  4.2.5. Đảm bảo tính độc lập tương đối về tổ chức bộ máy và quan hệ
  công tác của lực lượng KTSTQ trong Cục Hải quan tỉnh Hà Giang . 68
  4.2.6. Công tác tuyên truyền, phối hợp trong hoạt động KTSTQ 69
  4.3. Kiến nghị . 70 4.3.1. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước 70
  4.3.2. Đối với Bộ Tài chính 71
  4.3.3. Đối với Tổng cục Hải quan 72
  4.3.4. Đối với các ngành có liên quan . 73
  KẾT LUẬN . 75
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ chế kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa nhập khẩu tại Cục Hải quan Tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status