Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược phát triển trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring giai đoạn 2012-2017

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược phát triển trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring giai đoạn 2012-2017

  MỤC LỤC

  Danh mục bảng biểu . i
  Danh mục hình vẽ . ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG
  CÁC TRƯỜNG HỌC . 8
  1.1. KHÁI NIỆM HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ VAI TRÒ CỦA
  HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG CÁC TRƯỜNG HỌC . 8
  1.1.1. Khái niệm . 8
  1.1.2. Vai trò của hoạch định chiến lược phát triển trong các trường học 10
  1.1.3. Tiêu chí đánh giá công tác hoạch định chiến lược . 13
  1.2. QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 16
  1.2.1. Nghiên cứu môi trường hoạt động . 16
  1.2.2. Xác định mục tiêu của tổ chức . 22
  1.2.3. Xây dựng mục tiêu chiến lược, lựa chọn chiến lược then chốt . 23
  1.3. CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ CHO VIỆC XÁC ĐỊNH, LỰA CHỌN
  CHIẾN LƯỢC . 33
  1.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài-EFE 33
  1.3.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 34
  1.3.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong- IFE 35
  1.3.4. Ma trận SWOT( Strengths- Weaknesses- Opportunities- Threats) . 35
  1.3.5. Ma trận QSPM( Quantitative Strategic Planning Matrix) . 38
  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG PHỔ
  THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING 39
  2.1. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP
  WELLSPRING 39
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của trường Phổ thông song ngữ
  Liên cấp Wellspring . 39
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring . 41
  2.1.3. Các khối cấp đào tạo của trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp
  Wellspring 42
  2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2017 . 43
  2.2.1. Phân tích môi trường bên trong của trường Phổ thông Song ngữ Liên
  cấp Wellspring . 43
  2.2.2. Phân tích môi trường vĩ mô . 50
  2.2.3. Phân tích môi trường ngành . 56
  2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 61
  2.3.1. Kết quả hoạt động 61
  2.3.2. Những vấn đề đặt ra . 61
  Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
  CỦA TRƯỜNG PHỐ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING
  ĐẾN NĂM 2017 . 62
  3.1. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG PHỐ
  THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING 62
  3.1.1. Sứ mạng . 62
  3.1.2. Tầm nhìn 62
  3.1.3. Mục tiêu của trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring đến
  năm 2017 62
  3.2. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2017 63
  3.2.1. Xây dựng chiến lược thông qua ma trận SWOT . 63
  3.2.2. Lựa chọn chiến lược thông qua ma trận QSPM 66
  3.3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2017,
  TẦM NHÌN 2020 82 3.3.1. Đào tạo . 82
  3.3.2. Nguồn nhân lực 84
  3.3.3. Cơ sở vật chất . 86
  3.3.4. Tài chính 87
  KẾT LUẬN . 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91
  PHỤ LỤC 95

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược phát triển trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring giai đoạn 2012-2017
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược phát triển trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring giai đoạn 2012-2017 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status