Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Nam Giang - Quảng Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Nam Giang - Quảng Nam

  TÓM TẮT

  Hiện nay, trong thời kỳ đổi mới, đất nước chúng ta trong giai đoạn công
  nghiệp hóa hiện đại hóa, vốn càng có vị trí quan trọng trong mọi doanh
  nghiệp nói chung và trong Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang nói
  riêng. Sự biến động của thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong
  nước, nước ngoài và đặc biệt là các doanh nghiệp nuôi trồng Cao su như
  Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang đã đòi hỏi phải tìm cách nâng cao
  hiệu quả sử dụng vốn.
  Xuất phát từ thực tế và những câu hỏi đặt ra trên đây mà đã có rất nhiều
  cầu trả lời khác nhau, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hiệu quả sử dụng vốn
  tại Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang” để tạo thêm một tiếng nói
  chung làm sang tỏ vấn đề trên. Qua đề tài tác giả đã làm được:
  Thứ nhất : Nêu rõ và hệ thống hóa các vấn đề cơ sở lý luận về hiệu
  quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp và mối quan hệ giữa các yếu tố cấu
  thành.
  Thứ hai : Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty
  NRC, từ đó đưa ra những đánh giá, chỉ ra nguyên nhân vấn đề chưa hiệu
  quả, cũng như hạn chế, tồn tại của công ty.
  Thứ ba : Qua nghiên cứu luận văn đã gợi mở một số phương hướng
  và giải pháp cho công ty NRC nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài
  chính để nâng cao hiệu quả sử vốn tại NRC.
  Thứ tư : Đưa ra một số kiến nghị và kết quả nghiên cứu có thể được
  áp dụng thực tế trong công tác nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các
  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG ii
  DANH MỤC HÌNH . iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ
  VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP . 5
  1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 5
  1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VỐN, PHÂN LOẠI VỐN 8
  1.2.1. Khái niệm cơ bản về vốn . 8
  1.2.2. Phân loại vốn . 11
  1.3. Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 18
  1.3.1. Khái niệm tiêu chí của hiệu quả 18
  1.3.2.Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp . 20
  1.4. Các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt
  Nam hiện nay 20
  1.4.1. Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp . 21
  1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận 22
  1.4.3 . Tốc độ luân chuyển VLĐ 22
  1.4.4. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán 24
  1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới sử dụng vốn của doanh nghiệp và ý nghĩa
  của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 25
  1.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
  . 25
  1.5.2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
  trong cơ chế thị trường 32
  CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG
  VỐN TẠI CÔNG TY THHH MTV CAO SU NAM GIANG 35
  2.1. Phương pháp luận 35
  2.1.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu . 35
  2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu . 36
  2.1.3. Phương pháp thu thập số liệu 37
  2.1.4. Các phương pháp khác 37
  - Những hạn chế khi thu thập thông tin 37
  2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu . 38
  2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 38
  2.2.2. Thời gian thực hiện nghiên cứu: dự kiến từ tháng 04 năm 2014 đến
  tháng 11 năm 2014 . 38
  2.3. Thiết kế nghiên cứu . 38
  2.3.1. Xác định vấn đề, hình thành mục tiêu nghiên cứu 38
  2.3.2. Cơ sở xây dựng khung lý thuyết kế hoạch thu thập thông tin: . 39
  2.3.3 Phân tích thông tin và đưa ra các vấn đề tồn tại 40
  2.3.4. Đề xuất một số giải pháp: . 40
  CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY
  TNHH MTV CAO SU NAM GIANG 41
  3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ
  DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY NRC . 41
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 41
  3.1.2. Hình thức pháp lý, tư cánh pháp nhân và chức năng ngành nghề
  nhiệm vụ của Công ty 42
  3.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 44
  3.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY NRC
  50
  3.2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của NRC từ 2011 đến 2013 50
  3.2.2. Cơ cấu vốn và nguồn hình thành vốn của công ty NRC . 52
  3.2.3. Phân tích các chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của
  công ty NRC 60 3.2.4. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty NRC. . 66
  3.2.5. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của NRC 71
  3.2.6. Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn của công ty TNHH MTV Cao su
  Nam Giang (NRC) . 79
  CHƯƠNG 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ
  DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CAO SU NAM GIANG . 83
  4.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG
  NHỮNG NĂM TỚI . 83
  4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ SỬ
  DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY NRC . 84
  4.2.1. Chủ động xây dựng vốn sản xuất kinh doanh . 85
  4.2.2. Tiến hành nâng cấp và đổi mới một cách có chọn lọc TSCĐ trong
  thời gian tới 86
  4.2.3. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu . 87
  4.2.4. Quản lý chặt hơn nữa hàng tồn kho 88
  4.2.5. Chú trọng tìm kiếm thị trường ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm
  . 89
  4.2.6 . Giảm thiểu chi phí quản lý của doanh nghiệp 89
  4.3. Một số kiến nghị . 91
  4.3.1. Về phía nhà nước . 91
  4.3.2 . Về phía Tập đoàn . 92
  KẾT LUẬN . 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

  Xem Thêm: Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Nam Giang - Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Nam Giang - Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status