Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

  MỤC LỤC


  Trang phu ̣ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mu ̣c các chữ viết tắt

  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: GIÁO DỤ C NHÂN QUYỀN LÀ MỘT NỘI DUNG THIẾT
  YẾU TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở
  VIỆT NAM 9
  1.1. Lý luận chung về vấn đề giáo dục nhân quyền 9
  1.1.1. Sự cần thiết của Giáo dục nhân quyền . 9
  1.1.2. Mục tiêu của Giáo dục nhân quyền 14
  1.1.3. Nội dung Chương trình Giáo dục nhân quyền . 17
  1.1.4. Các nguyên tắc của hoạt động giáo dục nhân quyền . 17
  1.2. Liên Hợp Quốc với vấn đề giáo dục nhân quyền . 18
  1.2.1. Những hoạt động thúc đẩy giáo dục nhân quyền của Liên Hợp Quốc . 18
  1.2.2. Những quy định, chuẩn mực pháp lý quốc tế về giáo dục nhân quyền 20
  1.3. Sự cần thiết của hoạt động giáo dục nhân quyền trong hệ thống
  các trường đại học ở Việt Nam 25
  1.3.1. Giáo dục đại học và vấn đề nhân quyền, giáo dục nhân quyền ở
  Việt Nam 25
  1.3.2. Sự cần thiết của việc giáo dục nhân quyền trong hệ thống các
  trường đại học ở Việt Nam . 29

  Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤ C NHÂN QUYỀN TRONG HỆ
  THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 37
  2.1. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam
  về hoạt động giáo dục nhân quyền và cơ sở pháp lý của Nhà nước
  cho hoạt động giáo dục nhân quyền ở Việt Nam . 372.1.1. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam
  về hoạt động Giáo dục nhân quyền 37
  2.1.2. Cơ sở pháp lý cho hoạt động giáo dục nhân quyền ở Việt Nam . 40
  2.2. Thực trạng giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại
  học ở Việt Nam hiện nay 45
  2.2.1. Thực trạng giáo dục nhân quyền trong các trường đại học đào tạo
  chuyên ngành Luật ở Việt Nam . 46
  2.2.2. Thực trạng giáo dục nhân quyền trong các trường đại học không
  chuyên luật . 63
  2.3. Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế của hoạt động giáo dục
  nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở nước ta 69


  Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY
  GIÁO DỤ C NHÂN QUYỀN Ở NƯỚC TA NÓI CHUNG,
  TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT
  NAM NÓI RIÊNG 72
  3.1. Nhóm giải pháp chung nhằm thúc đẩy nền giáo dục nhân quyền
  trong phạm vi cả nước 73
  3.1.1. Cần phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động
  giáo dục nhân quyền ở nước ta 73
  3.1.2. Nghiên cứu xây dựng chiến lược/kế hoạch hành động quốc gia về
  giáo dục nhân quyền . 74
  3.1.3. Cần thiết phải đưa môn học nhân quyền vào chương trình giáo
  dục chính thức trong hệ thống giáo dục quốc dân . 75
  3.1.4. Đầu tư nguồn nhân lực và tài chính cho hoạt động giáo dục nhân quyền . 76
  3.1.5. Đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm quốc tế trên lĩnh vực
  giáo dục nhân quyền . 77
  3.2. Nhóm giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục nhân quyền
  trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam 783.2.1. Đưa môn học về nhân quyền với nội dung thích hợp vào chương
  trình đào tạo của các trường đại học ở Việt Nam 79
  3.2.2. Tạo tiền đề về cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục nhân quyền
  trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam 80
  3.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có kiến thức chuyên môn phục
  vụ công tác giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học . 82
  3.2.4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nhân
  quyền và giáo dục nhân quyền trong các trường đại học . 83
  3.2.5. Một số các giải pháp khác 85

  KẾT LUẬN 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

  Xem Thêm: Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status