Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang

  iv
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . ii
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài . 3
  3. Mục đích, nhiệm vụ của luận văn . 6
  3.1. Mục đích chung . 6
  3.2. Mục đích cụ thể .6
  3.3. Nhiệm vụ của luận văn 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
  4.1. Đối tượng nghiên cứu 6
  4.2. Phạm vi nghiên cứu . 6
  5. Phương pháp nghiên cứu 7
  6. Dự kiến những đóng góp mới của đề tài 7
  7. Kết cấu của luận văn . 7
  Chương 1 . 8
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 8
  VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO TNNT 8
  1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO
  TNNT. . 8
  1.1.1. Một số khái niệm liên quan 8
  1.1.2. Đặc điểm nông thôn, TNNT và cung - cầu lao động thanh niên tác động tới
  giải quyết việc làm . 17
  1.1.3. Vai trò và ý nghĩa giải quyết việc làm cho TNNT . 21
  1.2. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO TNNT . 22
  1.2.1. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tác động trực tiếp đến
  giải quyết việc làm cho TNNT 22
  1.2.2. Chất lượng nguồn lao động trẻ tác động tích cực đến hiệu quả giải quyết việc
  làm cho TNNT . 24 v
  1.2.3. Cơ chế chính sách phát triển kinh tế, xã hội của nhà nước tác động trực tiếp đến
  giải quyết việc làm cho TNNT 25
  1.2.4. Điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán có ảnh hưởng nhất định đến công
  tác giải quyết việc làm . 26
  1.2.5. Thông tin về lao động, việc làm và thị trường lao động hỗ trợ cho công tác
  giải quyết việc làm . 27
  1.2.6. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ảnh hưởng tới giải quyết việc làm
  cho TNNT 27
  1.3. KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO TNNT Ở MỘT SỐ TỈNH
  CỦA VIỆT NAM BÀI HỌC VẬN DỤNG CHO TỈNH BẮC GIANG. 28
  1.3.1. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho TNNT tỉnh Bắc Ninh . 28
  1.3.2. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho TNNT tỉnh Thanh Hoá . 30
  1.3.3. Bài học vận dụng đối với tỉnh Bắc Giang 31
  Chương 2 . 33
  THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO TNNT 33
  TỈNH BẮC GIANG 33
  2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG TÁC ĐỘNG
  TỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO TNNT . 33
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Bắc Giang tác động tới giải quyết việc làm cho
  TNNT. 33
  2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang tác động tới giải quyết việc làm
  cho TNNT. . 34
  2.2. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO TNNT TỈNH BẮC GIANG
  THỜI GIAN QUA 35
  2.2.1. Tình hình lao động, việc làm trong TNNT tỉnh Bắc Giang 35
  2.2.2. Thực trạng giải quyết việc làm cho TNNT tỉnh Bắc Giang thời gian qua . 45
  2.2.3. Những vấn đề đặt ra về giải quyết việc làm cho TNNT tỉnh Bắc Giang 63
  Chương 3 . 65
  PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT 65
  VIỆC LÀM CHO TNNT TỈNH BẮC GIANG TRONG THỜI GIAN TỚI . 65 vi
  3.1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG GIẢI
  QUYẾT VIỆC LÀM CHO TNNT BẮC GIANG 65
  3.2. Mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và giải quyết việc làm cho
  TNNT tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. 70
  3.2.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm
  2020 . 70
  3.2.2. Dự báo nhu cầu lao động tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 74
  3.3. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO TNNT TỈNH BẮC
  GIANG 77
  3.3.1. Nhóm giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho TNNT
  . 77
  3.3.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách về giải quyết việc làm cho
  TNNT. 79
  3.3.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng lao động TNNT . 81
  3.3.4. Nhóm giải pháp hỗ trợ TNNT phát triển kinh tế, tạo việc làm của tổ chức
  Đoàn 83
  3.3.5. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện kế hoạch về việc làm cho thanh
  niên của tỉnh . 84
  KẾT LUẬN 88
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thanh niên là lực lượng lao động xã hội to lớn, có mặt trong tất cả các

  Xem Thêm: Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status