Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải quyết việc làm cho thanh niên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải quyết việc làm cho thanh niên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang

  MỤC LỤC
  Danh mục các từ viết tắt i
  Danh mục bảng biểu .ii
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
  LUẬN, THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH
  NIÊN .6
  1.1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU . 6
  1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
  CHO THANH NIÊN 10
  1.2.1 Khái niệm và phân loại việc làm 10
  1.2.2 Giải quyết việc làm cho thanh niên 15
  1.2.3. Những nội dung cơ bản về giải quyết việc làm cho thanh niên25
  1.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH
  NIÊN . 29
  1.3.1. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho thanh niên ở huyện Nghi
  Xuân, tỉnh Hà Tĩnh . 29
  1.3.2. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho thanh niên ở tỉnh Bình
  Dương . 31
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  2.1. Cơ sở phương pháp luận . 32
  2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu . 33
  2.2.1 Đối với các dữ liệu thứ cấp . 33
  2.2.2 Đối với các dữ liệu sơ cấp . 33
  2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu . 34


  2.4. Phương pháp tổng hợp dữ liệu 35
  CHO THANH NIÊN HUYỆN XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG 36
  3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN
  XÍN MẦN TỈNH HÀ GIANG . 36
  3.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên . 36
  3.1.2. Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội . 38
  3.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật . 42
  3.1.4 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội
  của huyện Xín Mần – Hà Giang 44
  3.2. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN
  HUYỆN XÍN MẦN - HÀ GIANG . 47
  3.2.1. Thực trạng việc làm của thanh niên huyện Xín Mần, Hà Giang
  . 47
  3.2.2. Thực trạng hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên huyện Xín
  Mần . 52
  3.2.3. Thực trạng GQVL cho thanh niên thông qua việc hỗ trợ kết nối
  với các cơ sở sử dụng lao động . 58
  3.2.4 Thực trạng GQVL cho thanh niên thông qua công tác định
  hướng nghề, dạy nghề . 59
  3.2.5 Thực trạng GQVL cho thanh niên thông các chương trình mục
  tiêu GQVL . 61
  3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
  CHOTHANH NIÊN HUYỆN XÍN MẦN - HÀ GIANG 63
  3.4.1. Những kết quả đạt được . 64
  3.4.2 Những khó khăn tồn tại . 66
  3.4.3. Nguyên nhân của những tồn tại 66


  CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT 68
  VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN XÍN MẦN HÀ GIANG 68
  4.1. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT
  VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN HUYỆN XÍN MẦN - HÀ GIANG . 68
  4.1.1. Dự báo nhân tố ảnh hưởng đến GQVL cho thanh niên huyện
  Xín Mần - Hà Giang . 68
  4.1.2. Quan điểm GQVL cho thanh niên huyện Xín Mần - Hà Giang
  . 68
  4.1.3. Phương hướng GQVL cho thanh niên huyện Xín Mần - Hà
  Giang 70
  4.1.4. Mục tiêu . 71
  4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO
  THANH NIÊN HUYỆN XÍN MẦN - HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2020 72
  4.2.1. Nhóm các giải pháp trực tiếp giải quyết việc làm . 72
  4.2.2. Nhóm các giải pháp xúc tiến việc làm . 76
  4.2.3. Nhóm các giải pháp khác . 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90

  Xem Thêm: Giải quyết việc làm cho thanh niên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải quyết việc làm cho thanh niên huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status