Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội

  MỤC LỤC
  DANH MỤC VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG ii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Tình hình nghiên cứu . 3
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 5
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 6
  5. Phương pháp nghiên cứu . 6
  6. Những đóng góp mới của luận văn 7
  7. Kết cấu của luận văn . 7
  Chương 1. XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH
  NGHIỆM THỰC TIỄN . 9
  1.1 Nông thôn mới 9
  1.1.1 Khái niệm 9
  1.1.2 Chức năng của nông thôn mới 12
  1.2 Xây dựng nông thôn mới 13
  1.2.1 Khái niệm, mục tiêu 13
  1.2.2 Nội dung và tiêu chí xây dựng nông thôn mới . 15
  1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nông thôn mới 25
  1.3 Kinh nghiệm quốc tế và trong nước về xây dựng nông thôn mới 29
  1.3.1 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước . 29
  1.3.2 Kinh nghiệm trong nước . 37 Chương 2.THỰC TRẠNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HÀ NỘI . 45
  2.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội45
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên . 45
  2.1.2 Điều kiện kinh tê -xã hội . 48
  2.1.3 Quan điểm xây dựng nông thôn mới của Hà Nội 58
  2.2 Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội giai đoạn 2010-2014 60
  2.2.1 Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện . 60
  2.2.2 Tình hình thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới . 66
  2.3 Đánh giá chung về quá trình xây dựng NTM ở Thành phố Hà Nội . 80
  2.3.1 Những kết quả nổi bật . 80
  2.3.2 Những hạn chế chủ yếu 86
  2.3.3 Nguyên nhân của các hạn chế trên 90
  Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG
  NÔNG THÔN MỚI Ở HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 . 94
  3.1 Bối cảnh kinh tế mới và định hướng đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở
  Hà Nội đến năm 2020 . 94
  3.1.1 Bối cảnh kinh tế mới tác động đến quá trình xây dựng NTM 94
  3.1.2 Định hướng đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội giai đoạn
  2014-2015 và đến năm 2020 97
  3.2 Giải pháp đẩy mạnh quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hà
  Nội đến năm 2020 104
  3.2.1 Tập trung huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư xây
  dựng nông thôn mới . 105
  3.2.2 Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ
  trong sản xuất nông nghiệp 108 3.2.3 Tổ chức sản xuất và sử dụng đất . 109
  3.2.4 Tăng cường bảo vệ môi trường . 110
  3.2.5 Hoàn thiện bộ máy và công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng nông thôn
  mới . 111
  3.2.6 Giải pháp chính sách . 112
  3.2.7 Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức mọi tầng lớp
  nhân dân về xây dựng nông thôn mới 114
  3.3 Kiến nghị, đề xuất đối với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương . 115
  KẾT LUẬN . 118
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 120
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status