Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU . ii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 3
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 6
  3.1. Mục đích nghiên cứu . 6
  3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 6
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6
  4.1. Đối tượng nghiên cứu . 6
  4.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài . 6
  5. Phương pháp nghiên cứu . 7
  6. Kết cấu Luận văn 8
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
  NƯỚC NGOÀI . 9
  1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 9
  1.1.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 9
  1.1.1.1. Khái niệm 9
  1.1.1.2. Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài . 10
  1.1.1.3. Các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài 14
  1.1.2. Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài . 15
  1.1.2.1. Khái niệm 15
  1.1.2.2. Đặc trưng cơ bản của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 15
  1.1.2.3. Phân loại dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 16
  1.1.2.4. Chu trình của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài . 16
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới FDI . 17
  1.1.3.1. Tình hình an ninh, chính trị - xã hội . 17
  1.1.3.2. Luật pháp đầu tư và chính sách ưu đãi về đầu tư . 17
  1.1.3.3. Trình độ phát triển kinh tế và quy mô thị trường 18
  1.1.3.4. Cơ sở hạ tầng tại địa phương 18
  1.1.3.5. Các yếu tố văn hoá xã hội . 18
  1.1.3.6. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) . 19
  1.3.Kinh nghiệm thu hút, triển khai các dự án FDI của một số địa phương 26

  1.3.1.Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh . 26
  1.3.2.Kinh nghiệm của tỉnh Hải Dương 29
  1.3.3. Bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Bắc Giang 31
  Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU
  TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẮC GIANG . 34
  2.1. Những nhân tố ảnh hưởng tới thu hút FDI vào tỉnh Bắc Giang giai đoạn
  1997 - 2014 34
  2.1.1. Nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội 34
  2.1.1.1. Nhân tố tự nhiên 34
  2.1.1.2. Nhân tố kinh tế - xã hội . 35
  2.1.2. Thuận lợi và khó khăn trong thu hút FDI của Bắc Giang . 39
  2.1.2.1 Thuận lợi 39
  2.1.2.2 Khó khăn . 40
  2.2. Thực trạng thu hút và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trực tiếp nước
  ngoài của Bắc Giang giai đoạn 1997 - 2014 41
  2.2.1. Thực trạng thu hút các dự án FDI . 41
  2.2.1.1. Quy mô và tốc độ thu hút dự án FDI 41
  2.2.1.2. Cơ cấu dự án và vốn FDI theo ngành . 45
  2.2.1.3. Cơ cấu dự án và vốn FDI theo hình thức đầu tư 46
  2.2.1.4. Cơ cấu dự án và vốn FDI theo đối tác 48
  2.2.1.5. Cơ cấu dự án và vốn FDI theo địa bàn đầu tư: 49
  2.2.2. Thực trạng triển khai thực hiện các dự án FDI . 51
  2.3. Đánh giá chung về hoạt động thu hút và triển khai thực hiện các
  dự án đầu tư FDI vào tỉnh Bắc Giang . 54
  2.3.1. Những kết quả đạt được . 54
  2.3.2. Những hạn chế . 62
  2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 65
  Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU
  HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH BẮC GIANG 71
  3.1. Bối cảnh kinh tế mới và định hướng tăng cường thu hút FDI vào Bắc
  Giang 71
  3.1.1. Bối cảnh kinh tế mới ảnh hưởng tới FDI vào Bắc Giang 71
  3.1.2. Định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài . 73
  3.2. Giải pháp tăng cường thu hút các dự án FDI vào tỉnh Bắc Giang . 76
  3.2.1. Nâng cao nhận thức và trình độ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản
  lý 77

  3.2.2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác vận động xúc tiến đầu tư 78
  3.2.3. Làm tốt công tác quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng các
  khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 80
  3.2.4. Chú trọng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực 82
  3.2.5. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính,
  từng bước cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) . 83
  3.2.6. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý đầu tư trực tiếp
  nước ngoài 85
  3.2.7. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, coi công
  việc của doanh nghiệp là công việc của chính mình . 86
  3.3. Đề xuất với nhà nước và các ban, ngành liên quan . 87
  3.3.1. Về cơ chế chính sách . 87
  3.3.2. Trợ giúp tiếp cận thông tin và tổ chức thực hiện công tác xúc tiến đầu
  tư 88
  KẾT LUẬN . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 93

  Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status