Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án trọng điểm tại PVN

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án trọng điểm tại PVN

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iii
  PHẦN MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Tình hình nghiên cứu . 4
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 8
  4. Đối tượng & phạm vi nghiên cứu 8
  5. Phương pháp nghiên cứu 9
  6. Những đóng góp mới của luận văn 10
  7. Bố cục của luận văn. 10
  Chương 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN
  NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
  CỦA NGÀNH DẦU KHÍ 12
  1.1. Một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực chất lượng cao . 12
  1.1.1. Khái niệm 12
  1.1.2. Đặc trưng nguồn nhân lực chất lượng cao 14
  1.1.3. Vai trò nguồn nhân lực chất lượng cao 14
  1.2. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 14
  1.2.1. Khái niệm 14
  1.2.2. Vai trò đào tạo nguồn nhân lực . 15
  1.2.3. Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực 16
  1.2.4. Nội dung cơ bản của công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong
  một tổ chức 18
  1.2.5. Sự cần thiết phải đào tạo nguồn nhân lực trong một tổ chức 22 1.3. Dự án trọng điểm dầu khí và các yêu cầu đối với công tác đào tạo nguồn
  nhân lực chất lượng cao cho các dự án 23
  1.3.1. Dự án trọng điểm của PVN . 23
  1.3.2. Nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án trọng điểm của PVN . 27
  1.3.3. Các yêu cầu đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho
  các dự án trọng điểm của PVN 28
  1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
  cao cho các dự án trọng điểm của Ngành dầu khí 31
  1.4. Đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án trọng điểm của
  PVN 34
  1.4.1. Đánh giá kế hoạch, nội dung đào tạo 35
  1.4.2. Đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng . 35
  1.5. Kinh nghiệm quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực dầu khí chất lượng cao
  cho các dự án 38
  1.5.1. Kinh nghiệm đào tạo nhân lực Dầu khí tại một số Quốc gia 38
  1.5.2. Kinh nghiệm đào tạo Nguồn nhân lực dầu khí chất lượng cao tại một số
  Tập đoàn Dầu khí Quốc tế 39
  1.5.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho PVN trong công tác đào tạo nguồn nhân
  lực dự án chất lượng cao tại các dự án trọng điểm. 43
  Chương 2 – THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
  CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TẬP ĐOÀN
  DẦU KHÍ VIỆT NAM 44
  2.1. Tổng quan về Tập đoàn Đầu khí Việt Nam và các dự án trọng điểm của
  ngành Dầu khí . 44
  2.1.1. Khái quát về Tập đoàn Đầu khí Việt Nam 44
  2.1.2. Thực trạng nguồn nhân lực của ngành dầu khí . 49
  2.1.3. Dự án trọng điểm dầu khí và tình hình triển khai . 53
  2.1.4. Nguồn nhân lực các dự án trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí 57 2.2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực dầu khí chất lượng cao cho các dự án
  trọng điểm của PVN hiện nay . 58
  2.2.1. Công tác đào tạo, quản lý đào tạo và cơ sở đào tạo 58
  2.2.2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực dầu khí chất lượng cao cho các dự án
  trọng điểm dầu khí tại PVN trong thời gian qua . 60
  2.3. Đánh giá chung về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án trọng
  điểm tại PVN . 69
  2.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại PVN 69
  2.3.2. Những hạn chế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án 71
  2.3.3. Nguyên nhân hạn chế 74
  Chương 3 – PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG
  TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CHO CÁC
  DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM . 78
  3.1. Phương hướng, quan điểm về công tác đào tạo nguồn nhân lực Dầu khí
  78
  3.1.1. Bối cảnh mới ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
  cao cho các Dự án trọng điểm dầu khí 78
  3.1.2. Quan điểm và mục tiêu cơ bản trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực
  chất lượng cao trong các dự án trọng điểm của PVN . 80
  3.2. Một số giải pháp chủ yếu trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất
  lượng cao cho các dự án trọng điểm tại PVN 83
  3.2.1. Nhóm giải pháp đối vơi PVN 83
  3.2.2. Nhóm giải pháp với các Ban Quản lý dự án . 87
  3.2.3. Nhóm giải pháp với Đơn vị thực hiện đào tạo nhân lực cho các dự án trọng
  điểm. 89
  KẾT LUẬN 92
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 94

  Xem Thêm: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án trọng điểm tại PVN
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án trọng điểm tại PVN sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status