Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG ii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2
  3. Mục đích nghiên cứu đề tài . 3
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . 4
  5. Phương pháp nghiên cứu 5
  6. Những đóng góp mới của luận văn . 6
  7. Kết cấu luận văn 7
  Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC BỒI
  THƯỜNG THIỆT HẠI KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT . 8
  1.1. Một số khái niệm 8
  1.1.1. Khái niệm về công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất 8
  1.1.2. Vai trò của công tác bồi thường đối với phát triển kinh tế - xã hội 9
  1.1.3. Cơ sở pháp lý của việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất . 10
  1.2. Nội dung công tác bồi thường hại khi Nhà nước thu hồi đất . 13
  1.2.1. Bồi thường thiệt hại . 13
  1.2.2. Hỗ trợ 13
  1.2.3. Tái định cư 13
  1.2.4. Mối quan hệ giữa bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước
  thu hồi đất. 15
  1.3. Đánh giá công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất . 16
  1.4. Kinh nghiệm của một số nước và địa phương trong nước về công tác bồi
  thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất 17
  1.4.1. Kinh nghiệm Trung Quốc . 17
  1.4.2. Kinh nghiệm Hàn Quốc . 17
  1.4.3. Kinh nghiệm bồi thường thiệt hại trên địa bàn thành phố Hải phòng 20
  1.4.4. Bồi thường thiệt hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 21
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI Ở MỘT
  SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH 25
  2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thạch Hà, tỉnh Hà
  Tĩnh 25
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên 25
  2.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 26
  2.1.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai 28
  2.2. Giới thiệu về ba dự án nghiên cứu 31
  2.2.1. Dự án xây dựng đường ven biển Thạch Khê – Vũng Áng đoạn đi qua địa
  bàn huyện Thạch Hà (Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Hội) 31
  2.2.2. Dự án xây dựng khu Trung tâm Thương mại và Dịch vụ du lịch Quỳnh
  Anh tại Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà . 32 2.2.3. Dự án xây dựng Khu đào tạo nghề Thực hành Trường Trung cấp nghề Hà
  Tĩnh tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà 33
  2.3. Thực trạng công tác bồi thường thiệt hại tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà
  Tĩnh . 34
  2.3.1. Xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường 34
  2.3.2. Việc xác định giá bồi thường về đất đai và tài sản trên đất theo Nghị định
  số 197/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ 43
  2.3.3. Trình tự thực hiện và trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác bồi
  thường giải phóng mặt bằng 51
  2.4 Đánh giá chung việc thực hiện các chính sách bồi thường tại 3 dự án
  trên địa bàn huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh . 54
  2.4.1. Những kết quả đạt được và nguyên nhân . 54
  2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 55
  Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG
  THIỆT HẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH 58
  3.1. Dự báo cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạch
  Hà 58
  3.2. Định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Thạch Hà . 61
  3.2.1. Quan điểm phát triển . 61
  3.2.2. Mục tiêu phát triển . 62
  3.3. Một số giải pháp để hoàn thiện công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà
  nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh 68
  3.3.1. Hoàn thiện công tác chấp hành các chế độ, chính sách về bồi thường 68
  3.3.2. Tham mưu ban hành các chính sách phù hợp với thực tiễn 70
  3.3.3. Hoàn thiện các quy định về nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi
  đất 76
  3.3.4. Hoàn thiện quy định về cơ chế xác định giá đất bồi thường khi Nhà nước
  thu hồi đất . 78
  3.3.5. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội để thực hiện
  tốt các chính sách về bồi thường . 85
  3.3.6. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác bồi thường trên địa bàn huyện 86
  3.4. Kiến Nghị . 87
  3.4.1. Đối với nhà nước . 87
  3.4.2. Đối với huyện Thạch Hà 88
  KẾT LUẬN . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91

  Xem Thêm: Công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn huyện Thạch Hà - tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status