Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cơ chế quản lý tài chính tại Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ chế quản lý tài chính tại Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  MỤC LỤC

  Trang
  Danh mục các chữ viết tắt i
  Danh mục bảng biểu ii
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ
  LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI
  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU . 4
  1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở VIỆT NAM . 4
  1.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về cơ chế quản lý tài chính đối với
  đơn vị sự nghiệp có thu là các trường đại học và các hoạt động khoa học 4
  1.1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu cơ chế quản lý tài chính cho các
  đơn vị sự nghiệp có thu khác 5
  1.1.3. Đánh giá tổng quan và những vấn đề đă ̣t ra cần tiếp tục nghiên cứu . 6
  1.2. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU . 7
  1.2.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp có thu . 7
  1.2.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu . 8
  1.2.3. Vai trò của đơn vị sự nghiệp có thu 11
  1.3. CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 13
  1.3.1. Khái niệm cơ chế quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp có thu . 13
  1.3.2. Vai trò của cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu 15
  1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế quản lý tài chính của đơn vị sự
  nghiệp có thu . 16
  1.3.4. Nội dung chủ yếu của cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự
  nghiệp có thu . 17
  1.4. CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN
  TRÊN THẾ GIỚI VÀ NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI CÁC
  ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU Ở VIỆT NAM . 30 1.4.1 Cơ chế quản lý tài chính của một số đơn vị sự nghiệp có thu tại các
  nước phát triển trên thế giới 30
  1.4.2. Bài học kinh nghiệm về cơ chế quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp có
  thu ở Việt Nam 31
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
  LUẬN VĂN 34
  2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG 34
  2.1.1. Phương pháp, cách tiếp cận nội dung nghiên cứu 34
  2.1.2. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu . 34
  2.1.3. Phương pháp xử lý thông tin 35
  2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 35
  2.2.1. Địa điểm thực hiện nghiên cứu . 35
  2.2.2. Thời gian thực hiện nghiên cứu 36
  2.3. CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG . 36
  Chương 3: THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN
  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG – VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ
  CÔNG NGHỆ VIỆT NAM . 37
  3.1. TỔNG QUAN VỀ VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG – VIỆN HÀN
  LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 37
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Công nghệ môi trường –
  Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 37
  3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức quản lý của Viện Công
  nghệ môi trường 38
  3.2. THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN CÔNG
  NGHỆ MÔI TRƯỜNG – VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  VIỆT NAM . 42
  3.2.1. Hành lang pháp lý về quản lý tài chính đối với Viện Công nghệ môi
  trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam . 42 3.2.2. Quy trình lập kế hoạch ngân sách nhà nước tại Viện Công nghệ
  môi trường 48
  3.2.3. Thực trạng cơ chế quản lý tài chính tại Viện Công nghệ môi trường
  – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 50
  3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
  TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG – VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
  VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 65
  3.3.1. Những kết quả đạt được 65
  3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế 69
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI
  CHÍNH TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG – VIỆN HÀN LÂM
  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 74
  4.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI
  TRƯỜNG TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2020 . 74
  4.2. YÊU CẦU HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI VIỆN
  CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG . 75
  4.2.1. Cơ chế quản lý tài chính đối với Viện Công nghệ môi trường phải
  đáp ứng được nhiệm vụ chính trị do Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học
  và Công nghệ Việt Nam giao cho . 75
  4.2.2. Cơ chế quản lý tài chính phải đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
  trong giai đoạn mới . 76
  4.2.3. Cơ chế quản lý tài chính theo yêu cầu tiết kiệm, hiệu quả . 77
  4.2.4. Cơ chế quản lý tài chính phải đảm bảo yêu cầu phát huy tiềm năng,
  trí tuệ của đội ngũ cán bộ công chức ở Viện Công nghệ môi trường . 77
  4.3. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI
  CHÍNH TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG . 77
  4.3.1. Giải pháp về phía Viện hàn lâm . 77
  4.3.2. Giải pháp về huy động các nguồn lực tài chính 78 4.3.3. Giải pháp hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ . 79
  4.3.4. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập dự toán chi ngân sách . 81
  4.3.5. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản 81
  4.3.6. Giải pháp kiểm tra và giám sát nguồn lực tài chính . 82
  4.4. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 84
  4.4.1. Về phía Nhà nước và các cơ quan quản lý Nhà nước . 84
  4.4.2. Điều kiện về phía Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn Lâm
  khoa học và Công nghệ Việt Nam 85
  KẾT LUẬN 87
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 89
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Cơ chế quản lý tài chính tại Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ chế quản lý tài chính tại Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status