Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cơ chế bảo vệ và thúc đầy nhân quyền khu vực ASEAN- thực trạng, viễn cảnh và tác động của nó đến Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ chế bảo vệ và thúc đầy nhân quyền khu vực ASEAN- thực trạng, viễn cảnh và tác động của nó đến Việt Nam

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt

  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ CÁC CƠ CHẾ BẢO VỆ VÀ THÚC
  ĐẨY NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC . 6
  1.1. Nhận thức về nhân quyền và cơ chế bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền 6
  1.1.1. Nhân quyền . 6
  1.1.2. Cơ chế bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền . 13
  1.2. Các cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền quốc tế và khu vực
  hiện nay . 14
  1.2.1. Cơ chế của Liên hợp quốc . 14
  1.2.2. Cơ chế nhân quyền khu vực, các nguyên tắc và tiêu chuẩn cơ bản . 23

  Chương 2: CƠ CHẾ BẢO VỆ VÀ THÚC ĐẨY NHÂN QUYỀN KHU
  VỰC ASEAN . 31
  2.1. Lịch sử thành lập và phát triển của ASEAN . 31
  2.2. Những yếu tố thúc đẩy và việc thành lập cơ chế bảo vệ và thúc
  đẩy nhân quyền tại ASEAN 34
  2.2.1. Thực trạng quyền con người tại khu vực ASEAN 34
  2.2.2. Sự hình thành và phát triển của cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân
  quyền khu vực ASEAN . 42
  2.2.3. Ý nghĩa của việc xây dựng cơ chế nhân quyền ASEAN 43
  2.3. Những cấu thành chủ yếu của cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân
  quyền ASEAN . 462.3.1. Hiến chương ASEAN 46
  2.3.2. Tuyên bố nhân quyền ASEAN (ASEAN Human Rights
  Declaration – AHRD) . 56
  2.3.3. Các Ủy ban về nhân quyền của ASEAN 60
  2.4. Triển vọng và xu hướng phát triển của cơ chế bảo vệ và thúc đẩy
  nhân quyền ASEAN 65
  2.4.1. Vận dụng tối đa các thẩm quyền được trao . 65
  2.4.2. Hoạch định các nhiệm vụ theo hướng mở tối đa 67
  2.4.3. Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự . 68
  2.4.4. Thúc đẩy phê chuẩn các công ước cốt lõi về quyền con người và
  các nghị định thư tùy chọn 69

  Chương 3: TÁC ĐỘNG VÀ VIỆC VẬN DỤNG CƠ CHẾ NHÂN
  QUYỀN ASEAN Ở VIỆT NAM 70
  3.1. Khái quát về việc bảo đảm nhân quyền ở Việt Nam . 70
  3.1.1. Tình hình quyền con người tại Việt Nam . 70
  3.1.2. Những bài học thành công và thách thức trong việc thực hiện
  quyền con người tại Việt Nam 73
  3.2. Ảnh hưởng của cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền ASEAN
  với Việt Nam . 81
  3.2.1. Tác động đối với việc tăng cường dân chủ tại Việt Nam . 81
  3.2.2. Tác động đối với quản trị nhà nước . 83
  3.2.3. Tác động đến vấn đề pháp quyền 85
  3.3. Giải pháp vận dụng cơ chế nhân quyền ASEAN ở Việt Nam 87
  3.3.1. Vai trò của các cơ quan nhà nước, ban, ngành, đoàn thể 87
  3.3.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của cơ chế nhân
  quyền ASEAN đối với Việt Nam 94
  KẾT LUẬN 106
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 111

  Xem Thêm: Cơ chế bảo vệ và thúc đầy nhân quyền khu vực ASEAN- thực trạng, viễn cảnh và tác động của nó đến Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ chế bảo vệ và thúc đầy nhân quyền khu vực ASEAN- thực trạng, viễn cảnh và tác động của nó đến Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status