Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU ii
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Câu hỏi nghiên cứu 2
  3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 2
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  4.1. Đối tượng nghiên cứu 3
  5. Cấu trúc của luận văn . 3
  Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ
  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ 4
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu các đề tài có liên quan 4
  1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn về CCKT và chuyển dịch cơ cấu kinh tế . 7
  1.2.1. Một số vấn đề cơ bản về CCKT . 7
  1.2.2. Một số vấn đề cơ bản về chuyển dịch CCKT 12
  1.2.3. Kinh nghiệm của một số địa phương về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh
  tế . 23
  Chương 2 PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU . 30
  2.1. Phương pháp nghiên cứu . 30
  2.1.1. Phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp với phương pháp logic -
  lịch sử . 30
  2.1.2. Phương pháp thu thập dữ liệu và thống kê kinh tế 30
  2.1.3. Phương pháp so sánh, tổng hợp số liệu 31
  2.1.4. Phương pháp nghiên cứu, phân tích và xử lý số liệu . 32
  2.1.5. Phương pháp phân tích tương quan . 32

  2.1.6. Phương pháp phân tích ma trận SWOT . 32
  2.2. Địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu . 33
  2.3. Các công cụ được sử dụng 33
  Chương 3. THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH
  TẾ Ở HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 34
  3.1. Đặc điểm KT-XH huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 34
  3.1.1. Giới thiệu khái quát về huyện Tam Dương . 34
  3.1.1.2. Điều kiện tự nhiên . 35
  3.1.1.3. Điều kiện về xã hội . 39
  3.1.2. CCKT của huyện Tam Dương trong quy hoạch tổng thể phát triển KT-
  XH tỉnh Vĩnh Phúc . 41
  3.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế huyện Tam Dương . 44
  3.2.1. Thực trạng chuyển dịch CCKT của ba ngành lớn (nông nghiệp, công
  nghiệp, dịch vụ) 44
  3.2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp 46
  3.2.3. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành CN-XD . 48
  3.2.4. Thực trạng chuyển dịch CCKT trong nội bộ ngành dịch vụ . 51
  3.3. Đánh giá khái quát tình hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của huyện
  Tam Dương 54
  3.3.1. Đánh giá thông qua ma trận SWOT . 54
  3.3.2. Đánh giá theo các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá chuyển dịch CCKT . 56
  Chương 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẨY MẠNH
  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ Ở HUYỆN TAM
  DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 60
  4.1. Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế huyện Tam Dương . 60
  4.1.1. Định hướng, mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế huyện Tam
  Dương . 60 4.1.2. Định hướng chuyển dịch CCKT ở huyện Tam Dương 62
  4.2. Các giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch CCKT huyện Tam Dương . 66
  4.2.1. Hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội để thúc đẩy chuyển dịch
  CCKT . 66
  4.2.2. Tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư tạo điều kiện
  thuận lợi cho quá trình chuyển dịch CCKT . 70
  4.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ lao động và chất lượng
  nguồn nhân lực . 72
  4.2.4. Mở rộng thị trường tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy quá trình chuyển
  dịch CCKT . 74
  4.2.5. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ vào sản xuất, kinh
  doanh 75
  4.2.6. Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy quá trình chuyển dịch
  CCKT . 76
  KẾT LUẬN . 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 81

  Xem Thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status