Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại Hà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại Hà

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . i
  DANH MỤC CÁC BẢNG ii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ . iii
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH
  CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH . 8
  1.1. Một số khái niệm cơ bản 8
  1.1.1. Cơ cấu . 8
  1.1.2. Cơ cấu kinh tế . 8
  1.1.3. Cơ cấu kinh tế ngành 10
  1.1.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành . 12
  1.2. Mục tiêu của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 13
  1.3. Nội dung chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 14
  1.4. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành . 16
  1.4.1. Nhóm các nhân tố đầu vào của sản xuất. 16
  1.4.2. Nhóm các nhân tố đầu ra của sản xuất. . 19
  1.5. Những chỉ tiêu chính phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
  . 21
  1.5.1. Cơ cấu giá trị . 21
  1.5.2. Cơ cấu lao động việc làm 22
  1.5.3. Cơ cấu hàng xuất khẩu . 22
  1.5.4. Cơ cấu vốn đầu tư vào các ngành kinh tế . 23
  1.6 Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành ở một số địa phương
  . 23
  1.6.1. Kinh nghiệm của một số tỉnh 23
  1.6.2. Những bài học kinh nghiệm có thể vận dụng ở Hà Tĩnh 25 KếT LUậN CHƯƠNG I 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU . 28
  KINH TẾ NGÀNH TỈNH HÀ TĨNH 28
  2.1. Các nhân tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Hà
  Tĩnh . 28
  2.1.1. Nhóm các nhân tố đầu vào của sản xuất . 28
  2.1.2. Nhóm các nhân tố đầu ra của sản xuất 35
  2.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Hà Tĩnh 39
  2.2.1. Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế 39
  2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành . 42
  2.2.3. Phân tích, đánh giá nội bộ cơ cấu các ngành kinh tế 47
  2.3. Một số hạn chế và nguyên nhân hạn chế của quá trình chuyển dịch
  cơ cấu kinh tế ngành của tỉnh Hà Tĩnh . 65
  2.3.1. Một số hạn chế 65
  2.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế trên . 66
  KếT LUậN CHƯƠNG 2 . 68
  CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY 69
  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH TỈNH HÀ TĨNH 69
  3.1. Quan điểm, định hướng phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu
  kinh tế ngành . 69
  3.1.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển và
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hà Tĩnh 69
  3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh
  . 74
  3.1.3. Quan điểm và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 80
  3.2. Một số giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Hà
  Tĩnh . 84 3.2.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức về sự cần thiết trong đẩy nhanh quá
  trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 84
  3.2.2. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đáp ứng yêu
  cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững về
  kinh tế, ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. . 85
  3.2.3. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ
  cấu lao động phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành 87
  3.2.4. Đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật
  hiện đại vào quá trình sản xuất kinh doanh và quản lý . 88
  3.2.5. Phát triển đồng đều và bền vững giữa thành thị và nông thôn
  gắn với xây dựng nông thôn mới . 89
  KếT LUậN CHƯƠNG 3 . 91
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96

  Xem Thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tại Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status