Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương- Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương- Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ

  MỤC LỤC

  Danh mục từ viết tắt . i
  Danh mục các bảng . ii
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT
  TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG . 5
  1.1 CÔNG NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG 7
  1.1.1 Khái niệm Công nghiệp tại địa phương 7
  1.1.2 Vai trò của công nghiệp 11
  1.2 CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP . 16
  1.2.1 Khái niệm và chức năng của chính sách phát triển công nghiệp . 16
  1.2.2 Nội dung và mục tiêu của chính sách phát triển công nghiệp . 25
  1.2.3 Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương 28
  1.3 KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
  TẠI ĐỊA PHƯƠNG . 35
  1.3.1 Chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh Đồng Nai 36
  1.3.2 Chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Dương 37
  1.3.3 Những bài học kinh nghiệm cho Phú Thọ . 39
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.1.1. Chọn điểm nghiên cứu 41
  2.1.2. Thu thập số liệu 43
  2.1.3. Phương pháp phân tích 46
  2.2. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 48
  2.2.1. Chỉ tiêu về kết quả sản xuất công nghiệp . 48
  2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ phát triển của công nghiệp . 48
  2.2.3. Kết quả kinh doanh công nghiệp 50 2.2.4. Phát triển công nghiệp và bảo vệ môi trường, xã hội 51
  Chương 3: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
  TỈNH PHÚ THỌ . 52
  3.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ 52
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên 52
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ . 57
  3.1.3 Thuận lợi và khó trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn . 65
  3.1.4 Tốc độ phát triển ngành công nghiệp . 68
  3.1.5. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp 69
  3.2. THỰC TRẠNG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
  TỈNH PHÚ THỌ 81
  3.2.1 Chính sách đầu tư phát triển công nghiệp 81
  3.2.2 Chính sách tiếp cận đất đai . 86
  3.2.3. Chính sách thương mại thị trường . 88
  3.2.4 Chính sách khoa học, công nghệ . 91
  3.2.5 Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh 92
  3.2.6 Chính sách phát triển nguồn nhân lực 94
  3.2.7 Tình hình thực hiện chính sách theo các tiêu chí 96
  3.2.8. Tình hình tổ chức thực hiện chính sách . 100
  3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG
  NGHIỆP TỈNH PHÚ THỌ . 106
  Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH
  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH PHÚ THỌ . 109
  4.1 PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC HOÀN THIỆN
  CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH PHÚ THỌ 109
  4.1.1 Những thuận lợi và khó khăn tác động đến hoạch định chính sách
  phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ 109
  4.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ 110 4.2 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG
  NGHIỆP . 116
  4.2.1 Chính sách phát triển công nghiệp nhằm tạo nên sản phẩm hàng
  hoá có giá trị gia tăng cao . 116
  4.2.2 Chính sách phát triển công nghiệp trên cơ sở huy động mọi nguồn
  lực, mọi thành phần kinh tế 117
  4.2.3 Chính sách phát triển công nghiệp phải phù hợp với định hướng
  quy hoạch phát triển vùng 119
  4.2.4 Chính sách phát triển công nghiệp cần khắc phục bất lợi thế và tạo
  ra lợi thế so sánh mới trên quan điểm hiệu quả . 120
  4.3 HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TẠI
  TỈNH PHÚ THỌ 122
  4.3.1 Hoàn thiện Chính sách đầu tư phát triển công nghiệp đến năm 2020
  122
  4.3.2. Hoàn thiên Chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai 129
  4.3.3. Hoàn thiện Chính sách thương mại, thị trường . 129
  4.3.4. Hoàn thiện Chính sách khoa học, công nghệ . 131
  4.3.5. Hoàn thiện Chính sách cải thiện môi trường kinh doanh 132
  4.3.6 Hoàn thiện Chính sách phát triên nguồn nhân lực 133
  4.3.7 Nâng cao khả năng hoạch định chính sách 136
  4.3.8 Tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách . 137
  4.3.9 Tăng cường vai trò của nhà nước trong việc tuyên truyền phổ biến
  và hướng dẫn chính sách 139
  4.3.10 Tổng kết việc thực thi chính sách 139
  KẾT LUẬN . 141
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 142
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương- Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách phát triển công nghiệp tại địa phương- Nghiên cứu trường hợp tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status