Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách bảo trì sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan quản lý nhà nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách bảo trì sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan quản lý nhà nước

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i
  DANH MỤC CÁC BẢNG .iii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iv
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BẢO
  TRÌ SẢN PHẨM DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI
  CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 18
  1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về chính sách công 18
  1.1.1. Khái niệm chính sách công . 18
  1.1.2. Phân loại chính sách công . 19
  1.1.3. Chính sách là công cụ trong quản lý . 20
  1.1.4. Tiêu chuẩn của một chính sách tốt 23
  1.2. Đặc điểm, yêu cầu về nội dung xây dựng chính sách bảo trì sản phẩm
  dự án ứng dụng công nghệ thông tại cơ quan quản lý nhà nước . 25
  1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tại cơ quan
  quản lý nhà nước 25
  1.2.2. Yêu cầu bảo trì sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin 30
  1.2.3. Nội dung xây dựng chính sách bảo trì sản phẩm dự án ứng dụng
  công nghệ thông tin tại cơ quan quản lý nhà nước 37
  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU VỀ BẢO TRÌ
  SẢN PHẨM DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ
  QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC . 41
  2.1. Khái quát về hiện trạng dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại các
  cơ quan quản lý nhà nước 41
  2.1.1. Tình hình đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong
  những năm qua . 41 2.1.2. Hiện trạng ha ̣ tầng máy tính, phần mềm và cơ sở dữ liệu 43
  2.2. Hiện trạng và nhu cầu bảo trì sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ
  thông tin tại cơ quan quản lý nhà nước 48
  2.2.1. Hiện trạng và nhu cầu bảo trì sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ
  thông tin tại một số cơ quan quản lý nhà nước 48
  2.2.2. Mở rộng khảo sát tổng quát hiện trạng và nhu cầu bảo trì ở 10 Bộ
  ngành và 30 địa phương . 60
  2.3. Đánh giá chung 68
  2.3.1. Đánh giá hiện trạng và nhu cầu 68
  2.3.2. Xu hướng về đầu tư dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong
  những năm tới . 70
  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH BẢO TRÌ SẢN
  PHẨM DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CƠ
  QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC . 72
  3.1. Yêu cầu và hình thức văn bản của chính sách bảo trì sản phẩm dự án
  ứng dụng công nghệ thông tin 72
  3.1.1. Tên chính sách và mục tiêu chính sách . 72
  3.1.2. Yêu cầu về nội dung chính sách . 73
  3.1.3. Hình thức văn bản . 73
  3.2. Đề xuất một số nội dung khuôn khổ chính sách bảo trì sản phẩm dự
  án ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan quản lý nhà nước . 75
  3.2.1. Nhóm giải pháp về khung nội dung bảo trì 75
  3.2.2. Nhóm giải pháp chi phí bảo trì . 84
  3.2.3. Nhóm giải pháp về tổ chức bảo trì 86
  KẾT LUẬN 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Chính sách bảo trì sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan quản lý nhà nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách bảo trì sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status