Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Tân Mỹ trên trị trường Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Tân Mỹ trên trị trường Việt Nam

  MỤC LỤC

  Danh mục từ viết tắt i
  Danh mục bảng biểu . ii
  Danh mục hình vẽ sơ đồ iii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN . 4
  1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu . 4
  1.2 Khái niệm chiến lược và xây dựng chiến lược 6
  1.2.1 Chiến lược và chiến lược kinh doanh 6
  1.2.2 Xây dựng chiến lược 12
  1.2.3 Ý nghĩa của xây dựng chiến lược 15
  1.3 Các bước xây dựng chiến lược 16
  1.3.1 Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức 16
  1.3.2 Phân tích môi trường bên ngoài 18
  1.3.3 Phân tích môi trường bên trong . 26
  1.3.4 Phân tích và lựa chọn chiến lược . 30
  1.4 Các công cụ hỗ trợ xây dựng chiến lược . 32
  1.4.1 Ma trận SWOT . 32
  1.4.2 Ma trận BCG 34
  1.5 Tổ chức bộ máy vận hành và thực thi xây dựng chiến lược . 36
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 37
  2.1 Quy trình nghiên cứu của luận văn: 37
  2.2. Những phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu đề tài 39
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu: . 39
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu: 41
  CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỔ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÂY DỰNG
  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN MỸ . 42
  3.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Tân Mỹ 42


  3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Tân Mỹ 42
  3.1.2 Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực 43
  3.1.3 Giới thiệu các sản phẩm chính của Công ty . 44
  3.2 Tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty . 46
  3.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược kinh doanh của công
  ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020 49
  3.3.1. Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến xây dựng
  chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020 49
  3.3.2. Phân tích các yếu tố môi trường bên trong ảnh hưởng đến xây dựng
  chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020 62
  CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP
  THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TÂN MỸ
  ĐẾN NĂM 2020 . 77
  4.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Tân Mỹ đến năm 2020 . 77
  4.1.1. Mục tiêu dài hạn 77
  4.1.2. Mục tiêu ngắn hạn . 77
  4.2 Đề xuất chiến lược cho công ty TNHH Tân Mỹ . 78
  4.2.1. Phân tích và lựa chọn chiến lược. 78
  4.3 Đề xuất các chiến lược kinh doanh của công ty đến năm 2020 . 80
  4.3.1 Hình thành các phương án chiến lược 80
  4.3.2 Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Tân
  Mỹ 84
  KẾT LUẬN . 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 92


  i

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  STT Kí hiệu Nguyên nghĩa
  1 BGĐ Ban giám đốc
  2
  EFE
  External Factor Evaluation - Ma trận đánh giá các yếu tố
  bên ngoài
  3
  IFE
  Internal Factor Evaluation - Ma trận đánh giá các yếu tố
  bên trong
  4
  ISO
  International Socialist Organization (Tổ chức tiêu chuẩn
  hóa Quốc tế)
  5 KD Kinh doanh
  6 MMTB Máy móc thiết bị
  7 MTKD Môi trường kinh doanh
  8 NXB Nhà xuất bản
  9 QSPM
  Quantitative Strategic Planning Matri (Ma trận xây dựng
  chiến lược có thể định lượng )
  10 R&D Nghiên cứu và phát triển
  11 SWOT
  Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses
  (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ)
  12 SX Sản xuất
  13 TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  14 Tr Trang
  15 VNĐ Việt Nam Đồng
  16 WTO World Trade Organization (Tổ chức thương mại quốc tế)
  ii

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Stt Bảng Nội dung Trang
  1 Bảng 1.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 23
  2 Bảng 1.2 Ma trận EFE 25
  3 Bảng 1.3 Các nguồn lực hữu hình 27
  4 Bảng 1.4 Các nguồn lực vô hình 27
  5 Bảng 1.5 Ma trận IFE 29
  6 Bảng 1.6 Các chiến lược lựa chọn từ ma trận Mc Kinsey 30
  7 Bảng 1.7 Ma trận QSPM 31
  8 Bảng 1.8
  Ma trận cơ hội – nguy cơ / điểm mạnh - điểm
  yếu (SWOT)
  33
  9 Bảng 2.1 Kế hoạch nghiên cứu luận văn 38
  10 Bảng 3.1
  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  công ty TNHH Tân Mỹ (Giai đoạn 2011 – 2013)
  46
  11 Bảng 3.2 Báo cáo tình hình sản xuất Nhôm trên thế giới 51
  12 Bảng 3.3
  Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Tân
  Mỹ qua 3 năm 2011-2013
  53
  13 Bảng 3.4
  Ma trận hình ảnh cạnh tranh công ty TNHH
  Tân Mỹ
  55
  14 Bảng 3.5
  Nhà cung cấp nguyên vật liệu của công ty
  TNHH Tân Mỹ trong 3 năm 2011 -2013
  57
  15 Bảng 3.6
  Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên
  ngoài công ty TNHH Tân Mỹ
  61

  iii

  16 Bảng 3.7
  Số lượng sản phẩm công ty TNHH Tân Mỹ sản
  xuất trong 3 năm 2011 - 2013
  67
  17 Bảng 3.8
  Trình độ lao động tại công ty TNHH Tân Mỹ
  năm 2013
  68
  18 Bảng 3.9
  Cơ cấu tài sản, nguồn vốn tại công ty TNHH
  Tân Mỹ qua 3 năm 2011-2013
  69
  19 Bảng 3.10
  Cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh của
  công ty TNHH Tân Mỹ năm 2013
  71
  20 Bảng 3.11
  Giá trị tài sản cố định của công ty TNHH Tân
  Mỹ tính năm 2013
  72
  21 Bảng 3.12
  Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên
  trong công ty TNHH Tân Mỹ
  76
  22 Bảng 4.1
  Ma trận cơ hội – nguy cơ / điểm mạnh - điểm
  yếu (SWOT) công ty TNHH Tân Mỹ
  79
  23 Bảng 4.2 Ma trận QSPM của công ty TNHH Tân Mỹ 83
  24 Bảng 4.3 Nội dung đào tạo nhân lực 87

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Tân Mỹ trên trị trường Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Tân Mỹ trên trị trường Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status