Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo trong pháp luật Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo trong pháp luật Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Từ viết tắt

  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN
  NGƯỠNG VÀ TỰ DO TÔN GIÁO . 7
  1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TỰ
  DO TÔN GIÁO VÀ NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO
  TÍN NGƯỠNG, TỰ DO TÔN GIÁO 7
  1.1.1. Khái niệm về quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo . 7
  1.1.2. Đặc điểm của quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo . 13
  1.1.3. Một số nguyên tắc bảo đảm Quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo 16
  1.2. TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ VÀ KINH NGHIỆM BẢO ĐẢM QUYỀN
  TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TỰ DO TÔN GIÁO TRONG PHÁP
  LUẬT CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ý NGHĨA ĐỐI
  VỚI VIỆT NAM 18
  1.2.1. Tiêu chuẩn quốc tế . 18
  1.2.2. Các văn kiện khu vực 27
  1.2.3. Kinh nghiệm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo trong pháp
  luật của một số nước 29

  Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG,
  TỰ DO TÔN GIÁO TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY . 41
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
  HIỆN NAY 41
  2.1.1. Khái quát về tín ngưỡng ở Việt Nam . 41 2.1.2. Khái quát tình hình tôn giáo ở Việt Nam . 43
  2.2. BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TỰ DO TÔN GIÁO
  TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY 51
  2.2.1. Quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo tiếp tục được thể hiện trong
  các văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam 51
  2.2.2. Các quy định pháp luật của Nhà nước Việt Nam đảm bảo quyền tự do
  tín ngưỡng và tự do tôn giáo 53
  2.3. NHỮNG THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ
  DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM . 63
  2.3.1. Thành tựu . 63
  2.3.2. Hạn chế . 74

  Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ BẢO
  ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO TRONG
  PHÁP LUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 84
  3.1. QUAN ĐIỂM VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TỰ
  DO TÔN GIÁO 84
  3.2. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TỰ DO
  TÔN GIÁO TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 89
  3.2.1. Dự báo xu hướng phát triển của các tôn giáo ở Việt Nam và tính tất yếu
  phải bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo. 89
  3.2.2. Một số yêu cầu đặt ra trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự
  do tôn giáo 90
  3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả đảm bảo Quyền tự do tín ngưỡng và tự do
  tôn giáo ở Việt Nam . 95

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo trong pháp luật Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tự do tôn giáo trong pháp luật Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status