Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bảo đảm quyền con người khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bảo đảm quyền con người khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam

  MỤC LỤC

  Trang
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục bảng
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: VẤN ĐỀ THU HỒI ĐẤT VÀ QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ
  THU HỒI ĐẤT TẠI VIỆT NAM 7
  1.1. Vấn đề thu hồi đất tại Việt Nam 7
  1.1.1. Pháp luật về thu hồi đất đai . 7
  1.1.2. Quy định của pháp luật hiện hành về thu hồi đất 9
  1.2. Quyền của người bị thu hồi đất theo công ước quốc tế về quyền
  con người . 14
  1.2.1. Khái niệm quyền con người 14
  1.2.2. Tính chất của quyền con người . 15
  1.2.3. Đặc điểm của quyền con người . 17
  1.2.4. Luật quốc tế về quyền con người 18
  1.2.5. Quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về quyền con người 21
  Chương 2: BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI CƠ BẢN CỦA NÔNG
  DÂN KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM . 24
  2.1. Tình hình thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện công nghiệp
  hóa - hiện đại hóa tại Việt Nam . 24
  2.1.1. Diện tích đất bị thu hồi 24
  2.1.2. Đời sống, lao động và việc làm của các hộ nông dân bị thu hồi đất 25
  2.1.3. Một số khó khăn, hạn chế trong quá trình thu hồi đất nông nghiệp . 26
  2.2. Bảo đảm quyền con người cơ bản của nông dân bị thu hồi đất
  nông nghiệp tại Việt Nam . 27
  2.2.1. Bảo đảm quyền sở hữu tài sản 27
  2.2.2. Bảo đảm quyền về lao động, việc làm cho người nông dân khi
  thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam . 34
  2.2.3. Bảo đảm quyền được giáo dục khi thu hồi đất nông nghiệp tại
  Việt Nam 45
  2.2.4. Bảo đảm quyền được có mức sống thích đáng khi thu hồi đất
  nông nghiệp . 51
  2.2.5. Bảo đảm quyền tự do ý kiến và biểu đạt khi thu hồi đất nông
  nghiệp tại Việt Nam 59
  2.2.6. Bảo đảm quyền về xét xử công bằng 64
  Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI
  CỦA NÔNG DÂN KHI THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP . 75
  3.1. Giải pháp đổi mới chính sách đất nông nghiệp và thu hồi đất . 75
  3.1.1. Giải pháp đổi mới chính sách đất nông nghiệp . 75
  3.1.2. Giải pháp đổi mới cơ chế thu hồi đất nông nghiệp . 77
  3.2. Những giải pháp cụ thể bảo đảm quyền con người cơ bản của
  nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp 80
  3.2.1. Mở rộng quyền sở hữu đất đai – chìa khóa bảo đảm quyền sở hữu
  của nông dân khi thu hồi đất nông nghiệp 80
  3.2.2. Giải pháp bảo đảm quyền lao động, việc làm cho nông dân khi
  thu hồi đất nông nghiệp . 81
  3.2.3. Giải pháp bảo đảm quyền giáo dục của những người nông dân
  khi thu hồi đất nông nghiệp . 85
  3.2.4. Bảo đảm nguyên tắc xét xử độc lập của Tòa án trong việc thực
  hiện quyền được xét xử công bằng của công dân . 87
  KẾT LUẬN 95
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 97 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  1 BLDS: Bộ luật Dân sự
  2 ECOSOC: Hội đồng kinh tế - Xã hội Liên Hợp Quốc
  3 GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất
  4 ICCPR: Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị
  5 ICESCR: Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa
  6 LĐĐ: Luật Đất đai
  7 QSDĐ: Quyền sử dụng đất
  8 TS: Tiến sỹ
  9 UBND: Ủy ban nhân dân
  10 UDHR: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền
  11 XHCN: Xã hội chủ nghĩa

  Xem Thêm: Bảo đảm quyền con người khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo đảm quyền con người khi thu hồi đất nông nghiệp tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status