Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các bảng, đồ thị, bản đồ
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẢO ĐẢM QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA
  PHỤ NỮ TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH 8
  1.1. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản về lĩnh vực hôn nhân và gia đình 8
  1.1.1. Khái niệm hôn nhân và gia đình 8
  1.1.2. Hôn nhân và gia đình là thiết chế cơ sở, đặc thù của xã hội . 9
  1.1.3. Hôn nhân tạo nên các mối quan hệ, mang tính tự nguyện và bền vững,
  hình thành trách nhiệm giữa vợ và chồng . 10
  1.1.4. Gia đình có chức năng kinh tế, giáo dục và duy trì nòi giống 11
  1.1.5. Hôn nhân và gia đình chịu tác động của pháp luật và các yếu tố xã hội khác . 13
  1.2. Khái niệm bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân
  và gia đình 15
  1.2.1. Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình 15
  1.2.2. Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ về hôn nhân và gia đình trong
  pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam 18
  1.2.3. Biện pháp bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và
  gia đình theo pháp luật 34
  1.3. Các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến quyền bình đẳng của phụ nữ . 38
  1.3.1. Các yếu tố tích cực 38
  1.3.2. Các yếu tố gây cản trở . 41
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 46 Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ
  TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 48
  2.1. Những thành tựu cơ bản về Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ
  nữ trong hôn nhân và gia đình . 48
  2.1.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền bình
  đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình 48
  2.1.2. Phát triển các tổ chức và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong lĩnh
  vực hôn nhân và gia đình 52
  2.1.3. Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về giới . 57
  2.1.4. Bảo vệ và nâng cao sức khoẻ sinh sản cho bà mẹ và trẻ em . 58
  2.1.5. Nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội 60
  2.2. Những hạn chế chủ yếu về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ
  trong hôn nhân và gia đình 61
  2.2.1. Sự bất cập trong hệ thống pháp luật về bảo đảm quyền bình đẳng của
  phụ nữ trong hôn nhân và gia đình 62
  2.2.2. Bất binh đẳng về phân công lao động của công việc gia đình và công
  việc sản xuất 66
  2.2.3. Hạn chế về quyền sử dụng đất và sử dụng các nguồn lực sản xuất của
  phụ nữ 70
  2.2.4. Hạn chế về chăm sóc sức khoẻ và sức khoẻ sinh sản . 72
  2.2.5. Mất cân bằng giới tính khi sinh và sự ưa thích con trai 74
  2.2.6. Bạo lực gia đình 81
  2.2.7. Tăng độ tuổi nghỉ hưu cho phụ nữ 85
  2.2.8. Hôn nhân đồng giới và bà mẹ đơn thân 89
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 92
  Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ BẢO ĐẢM
  QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA PHỤ NỮ TRONG HÔN NHÂN VÀ
  GIA ĐÌNH TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY . 943.1. Quan điểm cơ bản về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong
  lĩnh vực hôn nhân và gia đình 94
  3.2. Giải pháp bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân
  và gia đình 96
  3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong
  hôn nhân và gia đình . 96
  3.2.2. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đảm bảo quyền
  bình đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình 102
  3.2.3. Tăng cường vai trò của các thiết chế xã hội về bảo đảm quyền bình
  đẳng của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình 105
  3.2.4. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quyền bình đẳng của phụ nữ trong
  hôn nhân và gia đình . 113
  3.2.5. Tăng cường và thiết lập hệ thống thu thập dữ liệu thống nhất và
  khung kế hoạch, theo dõi và đánh giá; nghiên cứu về quyền bình đẳng
  của phụ nữ trong hôn nhân và gia đình . 117
  3.2.6. Xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 120
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 123
  KẾT LUẬN 124
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 126

  Xem Thêm: Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status